Sjømateksport for 30 milliarder

Hittil i år er det eksportert sjømat for 30,6 milliarder kroner fra Norge, noe som er 4,7 milliarder og 18 prosent mer enn i samme periode i 2008

Det viser ferske tall fra Eksportutvalget for fisk. I september ble det eksportert sjømat for 3,8 milliarder kroner. Det er en økning på 424 millioner kroner.

– Etterspørselen etter norsk laksefilet i det amerikanske markedet er en av drivkreftene bak eksportveksten hittil i år. Ved utgangen av september måned nærmer lakseeksporten til USA seg en milliard kroner, noe som er en firedobling fra fjoråret, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Historiens største volum av laks

I september ble det eksportert 75 000 tonn laks ut av Norge. Aldri før har vi eksportert mer laks på en måned enn i september 2009. Til sammenligning ble det eksportert 59 000 tonn i september 2008. Verdien av laksen ble i overkant av 2 milliarder kroner. Hittil i år er det eksportert 573 000 tonn laks til en verdi av 16,7 milliarder kroner, noe som er en økning på 4,1 milliard kroner.

Eksporten av ørret ble redusert i september med 30 millioner kroner til 151 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak nedgang i volum. Den samlede eksporten av ørret hittil i år er på 1,4 milliarder kroner som er en økning på 172 millioner kroner.

Frankrike og Polen er største mottakere av laks fra Norge. For ørreten er det Russland og Japan som er største mottakere.

Nedgang for sild

I september ble sildeeksporten redusert med 65 millioner kroner til en samlet verdi av 114 millioner kroner sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har eksporten av sild økt med 439 millioner kroner til en verdi av 2,4 milliarder kroner. Russland og Ukraina er fortsatt største mottakere av sild fra Norge, mens Tyskland har størst vekst i sin import av sild fra Norge. Økningen er på 148 millioner kroner til en samlet verdi av 242 millioner kroner. Det er i hovedsak fryste sildefileter som går til Tyskland.

Vekst for makrell

Eksporten av makrell økte i september med 111 millioner kroner til en verdi av 343 millioner kroner. Hittil i år er verdien av makrelleksporten på 1 milliard kroner, noe som er en vekst på 70 prosent. Det er Russland, Japan og Kina som er største mottakere av norsk makrell.

Mer saltfisk til lavere pris

Eksporten av saltet torsk økte med 71 prosent i september til en verdi av 87 millioner kroner. Volumveksten var på nesten 137 % til 2635 tonn. Den totale eksporten av saltfisk ligger fortsatt 8400 tonn under fjorårets eksport som var på 28 000 tonn ved utgangen av september.