Hurtigruten vil tilby oljevernberedskap

Styret i Hurtigruten ASA ønsker at Hurtigruten inngår i oljevernberedskapen langs kysten.

Hurtigruteskipa trafikkerer kysten fra Bergen til Kirkenes daglig og vil i mange tilfelle være nærmere til å tilby oljelenser enn spesialbåtar som er satt til oppgaven i katastrofesituasjoner, skriver NRK Møre og Romsdal.

Nå er det opp til departementet å ta imot tilbudet, sier styreleder Per Arne Watle i Hurtigruten.

– I oljevernberedskapen er det jo viktig å utnytte alle de mulighetene som finnes. Dersom det skulle skje et oljeutslipp langs kysten mellom bergen og Kirikenes så vil det aldri være mer enn 12 timer unna et hurtigruteskip. Da vil den kunne medbringe lenser og i mange tilfeller være raskere på plass enn det som vil være mulig for et spesialskip, sier Watle til NRK.

Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og Kystdepartementet er ikke avvisende til utspillet fra Hurtigruten.

– Vi er jo positive til alle som ønsker å delta og stille sine ressurser til disposisjon. Men vi har jo brukt opp en rekke med depoter som er stasjoner langs kysten så jeg oppfatter forslaget fra Hurtigruten ASA mer som et ønske om å være et mobilt depot enn å delta i aksjoner, sier Ulriksen til NRK.

Ikke nytt forslag

Forslag om å bruke Hurtigruten, kom opp under beredskapskonferansen i Bodø 13. august i år. Da foreslo styreleder i Maritimt Forum Nord, Tor Husjord, at hurtigruta må kunne brukes til mobile depoter for oljevernutstyr.

– Utstyret vil være da på plass langt tidligere enn i dag, og dermed økes beredskapen mot skipsulykker langs store deler av norskekysten, sa styreleder i Maritimt Forum Nord, Tor Husjord, ifølge NRK Nordland.

– Dette forslaget er uhyre interessant. Dersom regjeringen går for forslaget om å utplassere oljevernutstyr i skipene, kan dette også få betydning for seilingsmønsteret, uttrykte en begeistret fylkesrådsleder i Nordland, Odd Eriksen (Ap).

– Dette vil bli fulgt opp av fylkeskommunen, applauderte fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap), refererte Helgeland Arbeiderblad den gang.

– Vi har foreslått dette før. Hurtigrutene har store lasterom som kan brukes til å ha lenser og skimmere i. Utstyret kan delvis opereres om bord fra hurtigrutene eller overleveres lokale myndigheter, sa driftsdirektør Torkild Torkildsen i Hurtigruten ASA ifølge avisa.