Kystvakten slapp ut 7000 kongekrabber

Samtidig som Fiskeri- og kystdepartementet bevilger 5 millioner kroner til utryddingsfiske av kongekrabbe, så slipper kystvakten ut tusenvis av beslaglagte kongekrabber.

Det var forrige tirsdag at kystvaktskipet «Fram» gjorde beslaget på 44 teiner med kongekrabbe, skriver Finnmark Dagblad ifølge NRK.

– Det var bortimot 7000 krabber i teinene, og det er tydelig at dette ble brukt som en slags lagringsplass, sier Regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet til avisa.

Teinene ble tatt i Laksefjorden, og der er det kun lov å drive kvotefangst av kongekrabbe. Teinene skal ikke ha vært merket.

Også tidligere i år er det gjort beslag av kongekrabbeteiner, da 26 stykker, skriver NRK.

– Miljøkriminalitet

Kongekrabben blir ikke regnet som naturlig hjemmehørende i vår fauna, og etter at kongekrabbe ble funnet på Vestlandet i sommer, har Fiskeridirektoratet gått til politianmeldelse av saken, som mulig miljøkriminalitet.

Les også: – Politianmelder mulig miljøkriminalitet

– Krabben må ha havnet der ved at den er blitt satt ut. Enten med vilje eller ved et uhell. Vi er i alle fall helt sikre på at den ikke har kommet seg til Sotra ved naturlig vandring, sa rådgiver i Fiskeridirektoratet, Paul Helgesen 6. august i år.

– Dette er en art vi ikke ønsker her og som ikke hører naturlig hjemme i vår fauna. Det vil helt klart være av interesse å få dokumentert eventuelle andre funn, sa Helgesen.

Men slik er det tydeligvis ikke lengst nordøst landet, hvor Kystvakten med forsett slipper tusenvis av kongekrabber ut i det fri.

Utryddingsfiske

Det er ikke mer enn noen få dager siden at Fiskeri- og kystdepartementet satte av 5 millioner kroner til utryddingsfiske av kongekrabbe.

– Dette tiltaket skal bidra til å begrense spredningen av kongekrabbe vestover, og er i tråd med stortingsmeldingen om forvaltningen av kongekrabbe, uttalte fiskeri- og kystminister Helga Pedersen 2. oktober i år.

Les også: Bevilger penger til utrydding av kongekrabbe

I sommer ble det innført forbud mot fluktåpninger i teinene i den frie fangsten øst for 26°Ø, som et tiltak for å begrense spredningen av kongekrabbe.

Krabbefisker Arnfinn Kaaby fortvilte da over de nye krabbereglene, som resulterte i store fangster av små krabber som ikke var salgbare.

Krabbene måtte han enten ta livet av, fordi det ikke er lovlig å kaste ut levende kongekrabber, eller ta med til land, men da uten å få solgt.

Og til slutt tar vi med en liten kommentar: om ikke fisk.no tar mye feil, så er det mange kystbeboere som har vanskelig for å se fornuften i hvordan bestanden av kongekrabbe forvaltes. Kongekrabbe som samtidig skal både vernes og nedfiskes, og som utgjør et resultat av faunakriminalitet i noen deler av landet, men som med loven i hånd, settes ut i det fri i andre deler av landet.

Les også: Fortviler over nye krabberegler 24.06.2009

Les også: Forbud mot fluktåpninger i teiner for kongekrabbe 23.06.2009