Miljøvernforbundet jubler over utryddingsfiske

Norges Miljøvernforbund jubler over at FKD har satt av 5 millioner kroner til utryddingsfiske av kongekrabbe, men stiller seg likevel undrende til beslutningen.

Norges Miljøvernforbund jubler over at Fiskeri- og Kystdepartementet (FKD), fredag kunngjorde at det nå bevilges 5 millioner kroner til et ikke kommersielt utrydningsfiske av kongekrabbe vest for 26 grader, uttaler forbundet på sine hjemmesider.

Men Ørjan Holm, politisk nestleder i Miljøvernforbundets, stiller seg allikevel undrende til beslutningen.

– Fiskeridirektoratet har nylig forvist 2 av landets mest effektive fangstfartøy for kongekrabbe, Kvitungen og Kvitbjørn, til å fiske utenfor 18 nm vest for 26 grader. Fartøyene er forvist bort fra de områder som allerede er åpnet for fritt fiske etter kongekrabbe, uttaler Ørjan Holm.

– Vi vil be om en redegjørelse fra departementet for å få en klarhet i hva som egentlig er departementets politikk i saken, avslutter Ørjan Holm i Norges Miljøvernforbund.

Les også: Kystvakten slapp ut 7000 kongekrabber 05.10.2009

Les også: Bevilger penger til utrydding av kongekrabbe 02.10.2009