Kraftig økning for hvitfisk til Kina

I september eksporterte Norge hvitfisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 876 millioner kroner.

Dette er en reduksjon på 114 millioner fra samme måned i fjor. Målt i volum var hvitfiskeksporten i september på 32 900 tonn, som er en økning på 620 tonn fra samme måned i fjor. Det er fryst hel torsk og hyse som øker mest, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

Dobling av torsk, sei og hyse til Kina

– Kina er tilbake for fullt som den klart største mottakeren av fryst hel torsk, sei og hyse. Ved utgangen av tredje kvartal er eksporten av fryst torsk, sei og hyse mer enn doblet fra tilsvarende periode i fjor, fra 15 000 til 38 000 tonn, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk (EFF).

Dette er fisk som går inn som råstoff til kinesisk filetindustri, og som vi igjen møter i norske fiskedisker og som konkurrenter av den norske fisken i markedene, sier Joahnsen.

God økning for saltfisk

Det ble eksportert salt torsk for 83 millioner kroner i september og det er en økning på over 40 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2 525 tonn mot 980 tonn i fjor, en økning på 158 prosent. Det er Portugal som står for økningen denne måneden, men fortsatt er det et stykke opp til fjorårsnivå. Hittil i år er det eksportert 15 300 tonn salt torsk mot 22 300 tonn ved utgangen av september i fjor.

Reduksjon for klippfisk

Eksporten av klippfisk torsk ble redusert med 62,3 millioner i september målt mot samme måned i fjor, og endte på 172 millioner kroner. Målt i volum var det en reduksjon på 360 tonn i september og til sammen var eksporten på 3 600 tonn. Det er Portugal som står for reduksjonen med et fall på 74 millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal er det eksportert 22 000 tonn klippfisk torsk, en økning på 20 prosent fra samme tid i fjor. Lavere priser per kilo medfører imidlertid en reduksjon i verdien på 40,8 millioner kroner fra samme periode i fjor, og totalt er eksporten på 1,07 milliarder kroner.

Klippfisk sei ble også redusert i september. Eksporten var på 107,3 millioner kroner og dette er 25,6 millioner kroner under samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 4 100 tonn klippfisk sei mot 5 530 tonn i september i fjor. Det er særlig Brasil og Kongo som står for reduksjonen. Hittil i år er eksporten av klippfisk sei på nivå med fjoråret i volum, mens verdien er 87,5 millioner over fjoråret på totalt 830 millioner kroner.

Tøffe tider for tørrfisk

Det ble en nedgang for tørrfiskeksporten i september på 34,5 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum falt tørrfiskeksporten med 10 prosent til totalt 772 tonn. Lofotrundfisk hadde en snittpris i september på kr 114,25 per kg mot 156,87 kr/kg til samme tid i fjor, og dette er en reduksjonen på 22 prosent. Salget av årets tørrfisk, som startet i juli, viser så langt en reduksjon på 76,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, og det er lavere priser på lofotrundfisk til Italia som er årsaken til reduksjonen.

Stor økning for fersk torsk

I september ble det eksportert fersk hel torsk for 20,3 millioner kroner, en økning på 24 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum var eksporten på 807 tonn, 52 prosent økning fra september i fjor.

Hel oppdrettstorsk ble eksportert for 21,4 millioner kroner i september, en økning på 1,3 millioner kroner fra september i fjor. Målt i volum var økningen på 38 prosent til totalt 867 tonn.

Filet av oppdrettstorsk øker stadig og i september var eksporten på 171 tonn mot 30 tonn i september i fjor. Til nå i år er det eksportert filet av oppdrettstorsk for 35,6 millioner kroner, mot 15,4 millioner kroner til samme tid i fjor. Målt i volum var eksporten på 570 tonn mot 195 tonn i tilsvarende periode i fjor. Det er Danmark, Sverige og Frankrike som er de største markedene for fersk torsk.

– Fra januar til midten av september i år har franske husholdninger kjøpt over 12000 tonn fersk torsk og dette er mer enn de kjøpte i løpet av hele fjoråret. Volumøkningen så langt i år er på over 50 prosent mens utsalgsprisen i Frankrike har falt med om lag 11 prosent, sier senior analytiker Amund Bråthen i Eksportutvalget for Fisk.