Åpner ikke for oljevirksomhet

Regjeringspartiene skyver spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen foran seg.

Artikkelen er oppdatert.

– Fortsatt politikk for fellesskap, verdiskaping og rettferdighet. Slik presenterte statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og samferdselminister Liv Signe Navarsete flertallsregjeringens nye politiske plattform på Soria Moria i dag. Arbeid, skole, velferd og klima ble pekt ut som hovedsaker for de neste fire årene.

– Ikke i denne stortingsperioden

Regjeringspartiene har bestemt at det ikke skal åpnes for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen de neste fire årene. Spørsmålet om konsekvensutredning ble utsatt.

- Ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden, og ta stilling til gjennomføring av en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII og Troms II i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010, er blant målsetningene regjeringen lister opp som en del av regjeringens nye politiske plattform.

– I denne plattformen legger vi fram våre felles målsettinger for politikken de neste fire årene. Hvor langt vi lykkes i å nå målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet, sa Stoltenberg.

– Som forventet

– Akkurat som forventet, til tross for at det er nødvendig med snarlig åpning av nye leteområder, er administrerende direktør Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforenings (OLF) første reaksjon, skriver dn.no.

– Vi er sikre på at forvaltningsplanen vil vise at det er fullt forsvarlig å gå videre med åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Vold til nettstedet.

– Godt nytt for fiskerne

– Dette er godt nytt for fiskerne og helt i tråd med de synspunkt Norges Fiskarlag har, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag Jan Skjærvø, i en kommentar på Fiskarlagets nettsider.

– Norges Fiskarlag har klare vedtak om at Nordland VI og VII og Troms II ikke må åpnes for oljevirksomhet. Dette er sårbare gytefelt på en smal sokkel, som ikke bare er viktig for de fiskerne som fisker der, men for hele næringen. Det at regjeringspartiene tar dette innover seg er vi svært glade for sier Skjærvø.

Relaterte artikler