– Stø kurs i fiskeripolitikken

– Den nye regjeringserklæringen slår fast at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, konstaterer Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

– FHL er tilfreds med at denne målsettingen blir lagt til grunn for utformingen av fiskeripolitikken i årene som kommer, uttaler administrerende direktør Geir Andreassen i en melding på FHLs nettsider.

– Erklæringen representerer en videreføring av dagens politikk, men er samtidig ambisiøs. Målsettingen bærer bud om en fiskeri- og havbrukspolitikk som er mer dynamisk og tilpasset behovene i næringen og endringene som skjer i de viktige eksportmarkedene, sier Andreassen.Vekst i

Vekst for havbruk

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er tilfreds med at de tre regjeringspartiene slår fast at det skal legges til rette for en videre vekst i norsk havbruksproduksjon.

– Dette viderefører den politiske linjen som er ført de siste stortingsperiodene, og næringen deler det syn at veksten må baseres på en bærekraftig forvaltning. Norskekysten er særdeles godt egnet for akvakultur. Dette er et fortrinn som må brukes aktivt i utviklingen langs kysten og for å øke tilførselen av sjømat til en voksende verdensbefolkning, sier Andreassen.

Samhandling mellom flåte og industri

Når det gjelder fiskeflåten og fiskeindustrien, er FHL tilfreds med at regjeringen understreker behovet for en bedre samhandling mellom aktørene i verdikjeden. FHL oppfatter dette som et signal om vilje til å føre en aktiv næringspolitikk også på dette feltet. FHL vil selvsagt gi sitt bidrag til politikkutformingen, slik at vi kan utvikle flere lønnsomme og framtidsrettede arbeidsplasser langs kysten, sier Andreassen.

Havomrrådene

FHL registrerer videre at regjeringen varsler styrket overvåking av havområdene og beredskap mot forurensning til sjøs, inkludert bedre oljevernberedskap. Dette er i tråd med de anbefalinger næringen har gitt.

Bearbeiding og markedstilgang

– Markedene for sjømat vil fortsette å vokse, og Norge har ressursene. Det er næringspolitisk rom for å utvikle verdiskapingen betydelig. Derfor er det positivt at regjeringen legger til grunn et mål om økt bearbeiding, produksjon og sikker tilgang til markedene, sier Andreassen.

Les også: Regjeringens fiskeri- og havbrukspolitikk