Arbeider for makrell-løsning

Norge og fiskerinæringen analyserer nå situasjonene etter det skuffende møtet i London i går, om makrellfisket i EU-sonen.

Relatert artikkel

– Norske myndigheter i samarbeid med næringen analyserer nå situasjonen, etter at EU på møtet i London i går stod fast på at den norske flåten skal utestenges fra et lovlig og rettmessig makrellfiske i EU-sonen. Det sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund, til forbundets nettside.

– Fiskebåtredernes Forbund er tungt inne i prosessene for å få en best mulig løsning for flåten både på kort og lang sikt. Fiskebåt har hatt en nær og tett dialog med myndighetene helt fra den dramatiske situasjonen oppstod, og var også med på gårsdagens møte mellom Norge og EU i London, sier Maråk.

– Meget alvorlige følger

– På møtet var det norske kravet en gjenåpning av det norske makrellfisket i EU-sonen, i tråd med avtalen mellom partene. Dersom det ikke skjer ble det fra norsk side understreket at det vil få meget alvorlige følger for fiskerirelasjonene mellom Norge og EU, opplyser Maråk.

– Vi opplever at myndighetene er lydhøre for våre vurderinger og forslag. Det gjelder også forslag som i noen grad kan bøte på vanskene, nemlig bruk av pelagisk trål og overføring av eventuell restkvote til neste år, sier han.

På norsk side skal det med det første avholdes nye møter om makrellsaken, men Maråk vil av strategiske grunner ikke uttale seg om hvilke tiltak og løsninger som blir diskutert.

– Svært alvorlig for flåten

– Situasjonen for den pelagiske flåten er blitt svært alvorlig på grunn av EUs avtalebrudd. Målet for arbeidet som nå gjøres fra norske myndigheter og næringen, er å finne en løsning for årets sesong, det vil si en gjenåpning av det norske makrellfisket i EU-sonen, sier Maråk.