Bonn-avtalen 40 år

Denne uken markeres 40-års jubileet til Bonn-avtalen. Representanter fra Kystverket deltok ved markeringen under Bonn-avtalens årlige møte i Tyskland.

Tiltak mot miljøkatastrofer

Bonn-avtalen fra 1969 har de siste 40 årene støttet nasjonale tiltak i beredskapen mot miljøkatastrofer og forurensing i Nordsjøen, og felles tiltak for forebygging av ulykker.

Samarbeidsavtalen bygger på felles utveksling av erfaringer og kompetanse innenfor tekniske, vitenskaplige og operasjonelle fagfelt, melder Kystverket.

Etablert etter skipsforlis

Bonn-avtalen ble etablert etter at tankfartøyet ”Torrey Canyon” forliste ved Scilly-øyene utenfor England i 1967, og 117 000 tonn tungolje lekket ut i den britiske kanal. Ulykken belyste et behov for internasjonalt samarbeid under større aksjoner ved akutt forurensing.

To år senere ble Bonn-avtalen etablert av Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge, Sverige, Storbritannia og Nord-Irland.

I 1983 ble Det europeiske fellesskap (EF) med som kontrahent i Bonn-avtalen, og i 1987 ble samarbeidet utvidet til å inkludere overvåking.