RS Stormbull døpt i Oslo

Giver Per W. Fossum og hans datter Anne Cecilie Fossum (gudmor), var begge stolte da redningsskøyta fikk navnet "Stormbull". Foto: Ernst Larsen / Redningsselskapet

RS «Stormbull», det nyeste tilskuddet på Redningsselskapets flåte av redningsskøyter, ble høytidelig døpt i Oslo torsdag.

Både giver og gudmor understreket hvor viktig Redningsselskapet er for sjøfarende, melder Redningsselskapet.

Dåpen foregikk på tradisjonelt vis, i vakkert høstvær på Honnørbrygga nedenfor Rådhuset i Oslo. Her var en stor delegasjon med familie og kjenninger av giver Per W. Fossum møtt opp. En stor delegasjon ansatte fra land og sjø i Redningsselskapet og en god del nysgjerrige Oslo-boere.

Stasjoneres ved Drøbak

Redningsskøyta "Stormbull" som er av samme klasse som "Horn Flyer" og "Sundt Flyer" skal ha stasjon på Oscarsborg ved Drøbak, og kommer med 40 knops utrykningshastighet til å ha sitt virkeområde i store deler av Oslofjorden.

Kysten av Østfold og Vestfold og innover til Oslo er hjemmehavn for rundt halvparten av fritidsflåten i Norge, så bare dette skulle borge for at det blir nok å gjøre for mannskapet på tre som bemmanner skøyta, mener Redningsselskapet.

Redningsselskapet har en fjerde skøyte i Petter C.G. Sundt-klassen under bygging hos Swede Ship Marine i Djupvik i Sverige. Denne skøyta skal døpes i januar, men har foreløpig ikke blitt finansiert. Dermed er Redningsselskapet fremdeles på jakt etter interesserte givere som ønsker å bidra.

Mer enn noen gang tidligere er Redningsselskapet avhengig av private og bedrifters giverglede, ettersom staten har kuttet støtten til organisasjonen de siste fire årene, uttaler Redningsselskapet.

De siste fire årene har Redningsselskapet til sammen opplevd betydelige kutt i de statlige bevilgningene over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Samtidig er givergleden blant private givere og donatorer større en noen sinne.

Men hvis kuttene fra staten videreføres også i årets budsjett har organisasjonen store utfordringer med å holde hele den kostnadskrevende flåten i full beredskap. I år måtte to fast bemannede skøyter tas ut av drift for å spare kostnader, opplyser Redningsselskapet.

Artikkelen fortsetter etter bildet.
RS 146 Stormbull, som skal stasjoneres ved Oscarsborg ved Drøbak, har en toppfart på rundt 40 knop Foto: Knut Hveding / RedningsselskapetRS 146 Stormbull, som skal stasjoneres ved Oscarsborg ved Drøbak, har en toppfart på rundt 40 knop Foto: Knut Hveding / Redningsselskapet

Redder liv, berger verdier og verner kystmiljøet

– Heldigvis har vi private givere som tidligere leder av Stormbull, Per W. Fossum, som tar ansvar ved å gi oss mulighet til å fortsette fornyelse av redningsflåten, sier generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet.

De nye moderne redningsskøytene er mer effektive, og rekker frem raskere når de skal redde liv, berge båter eller forhindre miljøkatastrofer.

Hittil i år har redningsskøytene reddet 15 personer, berget 66 fartøy og assistert nesten 4500 fartøy.

Effektiv redningsskøyte

For Redningsselskapets beredskap i Oslofjorden har den nye skøyta stor betydning da den kan rykke ut med dobbelt så stor fart som skøyta den erstatter – og i tillegg er i stand til å komme til i grunnere farvann og har større slepekraft.

Nær halvparten av alle fritidsbåter i Norge er hjemmehørende innenfor den nye skøytas operasjonsområde, som vil være det meste av Oslofjorden.

Redningsskøyte i Petter C.G. Sundt- klassen

Motor og vannjet sørger for at redningsskøytene i denne klassen raskt oppnår en toppfart på rundt 40 knop. Den har en dypgang i underkant av en meter. Det gjør at den kommer lett inn på grunt vann når den skal redde liv, berge båter eller gi assistanse. Skøyteklassen har vakt oppsikt i internasjonale redningsmiljøer med en enestående kombinasjon av fart, sjøegenskaper og effektivitet.

Konstruksjonen av redningsskøyta gjør at den, tross farten, etterlater seg mindre hekksjø enn andre båter i samme størrelse. Den er også utstyrt med tekniske finesser, blant annet et gyrostabilisert varmesøkende kamera som kan holde fokus på en person i vannet uavhengig av skøytas bevegelser.