Krav om AIS også vest for 26°Ø

Fiskeri- og kystdepartementet pålegger bruk av AIS også vest for 26°Ø, i den frie fangsten av kongekrabbe.

Fiskerne får ikke lang frist på seg til utruste fartøyene med ny elektronikk. Fristen settes til 1. november 2009.

– Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at fartøy med lengde på eller over 10 meter som deltar i den frie fangsten etter kongekrabbe vest for 26°Ø, herunder i Porsangerfjorden, med virkning fra 1. november 2009 skal kunne spores ved bruk av AIS, melder Fiskeri- og kystdepartementet i dag.

Fartøy over 10 meter

Den frie fangsten etter kongekrabbe vest for 26°Ø (ca Nordkapp), foregår i hovedsak kystnært med til dels små fartøy. Departementet har derfor begrenset sporingsplikten til bare å omfatte fartøy med største lengde på eller over 10 meter. Øst for 26°Ø, hvor den frie fangsten foregår lenger til havs, er det allerede innført et tilsvarende krav for alle fartøy som deltar.

Hensikten med sporingsplikten er å sikre at ikke fangst fra kvoteregulert område registreres som fangst tatt i områder med fri fangst. Fartøy som omfattes av sporingsplikten må holde systemet i gang til enhver tid, dvs. også i perioder hvor fartøyet ikke deltar i den frie fangsten etter kongekrabbe.

Øst for 26°Ø tidligere

Det er tidligere innført krav om AIS for alle fartøyer som deltar i detar i den frie fangsten av kongekrabbe øst for 26°Ø, med virkning fra 1. august 2009.

Det ble da ikke stillet krav om bruk av AIS for de som bare skulle delta i den kvoteregulerte fangsten, og heller ikke for de som bare skulle delta i den frie fangsten vest for 26°Ø.