Fikk ikke stanset «EU-galskap»

Mattilsynet fikk ikke gehør for protest mot nye EU-regler om matmerking, som kan få brød til å framstå som like helsebringende og rikt på Omega-3 som fisk.

20 forskere fra sju land støtter Norges holdning. I en uttalelse karakteriserer de forslaget som regulerer Omega 3-merkingen som «EU-galskap», melder NTB/siste.no.

– Produsentene vil nå kunne tilsette billige planteoljer og antyde at de har de samme helsebringende egenskapene som fiskeoljer. Dette er å utnytte forbrukernes tro på Omega 3, sier Oxford-professor John Stein ifølge tidsskriftet EU Food Law.

Les også: EFSA offentliggjør vurderinger av helsepåstander 02.10.2009

Brød og fisk

Det norske Mattilsynet protesterte også mot det nye påstandsregelverket for Omega 3 og flerumettede fettsyrer. Mattilsynet er bekymret for at regelverket for ernæringspåstandene, vil undergrave norske kostholdsråd om å spise mer fisk.

– Vi er bekymret for at dette kan villede konsumentene til å tro at blandingsprodukter av fisk og for eksempel laks, er likeverdige kilder til Omega 3-fettsyrer, skriver Lystad, ifølge NTB.

Hvis den nye merkingen innføres i Norge, framstår yoghurt og brød med tilsetting av oljer, som like rike på Omega 3 som oppdrettslaks og makrell i tomatsaus.

Dette til tross for at fisken inneholder ti ganger mer Omega 3-fettsyrer enn tilsettingsproduktene.

– Vi mener at påstanden «Høyt Omega 3 - innhold» skal forbeholdes fet fisk. Den skiller seg ut som kilde og har så mye mer Omega 3 enn de andre matvarene. Vi vil unngå at forbrukerne tror at Omega 3-innholdet er like høyt i alle matvarene, sier seniorrådgiver Anne J. Bømark i Mattilsynet til NTB.

– Fersk fisk ikke kvalifisert

Den nye merkingen om flerumettede fettsyrer får også utslag som Mattilsynet advarer mot. Verken fersk ørret, laks eller makrellfilet kvalifiserer for positiv merking. Men, dersom produktene blir frityrstekt eller lagt i olje, kvalifiserer de for positiv merking om flerumettet fettinnhold. Dermed kan forbrukerne villedes til å tro at fiskeburgeren fra McDonalds eller fisk som er hermetisert og lagt i olje, er sunnere enn fersk fisk.

De norske innvendingene ble ikke tatt til følge. Mattilsynet mener likevel at helheten i de nye merkereglene er positiv, da den innebærer en opprydding og stiller grunnleggende krav til merkingen. Saken går nå videre til EU-parlamentet som skal etterse at komiteen har holdt seg innenfor sine fullmakter, sier Bømark.

Mattilsynet har ikke tatt stilling til om Norge bør reservere seg mot merkingen av Omega-3 og flerumettet fett.