– Truer fiskerisamarbeidet

At EU uten forvarsel stenger for norsk fiske etter makrell, er useriøst og uverdig, mener styreleder Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund.

– Norske myndigheter frykter at det blir vanskelig å få omgjort EUs avtalebrudd i 2009. Dette kan medføre at norsk fiskerinæring taper over en milliard kroner i inntekter. Avtalen gir ikke rom for EUs syn, og EU har i lang tid vært klar over avtalens innhold på dette punkt, sier styreleder Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund.

– Useriøst og uverdig

– At EU stenger sin sone uten forvarsel etter at makrellen har vandret ut av norsk sone og inn i EU-sonen er useriøst og uverdig, sier Halstensen.

– Hadde vi vært varslet om EUs avtalebrudd kunne vi ha fisket makrellen i norsk sone, fortsetter Halstensen.

– EUs avtalebrudd setter fiskerisamarbeidet og det langvarige arbeidet med å sikre en bærekraftig forvaltning av makrellbestanden i fare, sier Halstensen, i en kommentar til at EU nekter norske makrellfiskere adgang til EU-sonen, en adgang som i flere tiår har vært avtalefestet i fiskeriavtalen mellom Norge og EU.

– Får konsekvenser for fiskerisamarbeidet

Halstensen påpeker at EU gjennomgående har større adgang i norske farvann, enn Norge i EU-farvann. Dersom EU ikke er til å stole på som avtalepart, vil Norge måtte nekte EU adgang til norsk sone i Barentshavet og Nordsjøen.

Han tror også det vil bli vanskeligere å oppnå en balansert kvoteavtale med EU i en situasjon der forhandlingsklima er på frysepunktet.

– EU vil følgelig få reduserte kvoter på torsk og hyse i Barentshavet og i Nordsjøen, sier Halstensen.

Halstensen utelukker ikke at vi går inn i 2010 uten en bilateral fiskeriavtale med EU.

– Ansvaret for en slik situasjon påligger i tilfelle EU ene og alene, sier Halstensen.

Halstensen tror at det med en slik situasjon vil bli et sterkere krav i næringen om at EU ikke bør ansees som part i avtalen om forvaltning og fordeling av norsk vårgytende sild, all den tid det ikke finnes fangstbare forekomster av norsk vårgytende sild i EU-farvann.

– Må besinne seg

– Norske fiskere beklager det selvsagt om vi blir tvunget inn i en slik situasjon, men ansvaret for en slik utvikling hviler i tilfelle kun på EU, sier Halstensen.

Han mener at utestengelsen fra makrellfisket i EU-sonen har så dramatiske konsekvenser at EU må besinne seg og gjenåpne fisket snarest råd.