– Nederlag for norske korallrev

Greenpeace er svært skuffet over at Miljøverndepartementet har gitt tillatelse til leteboring innenfor Sulerevet korallverneområde.

Relatert artikkel

– Det er svært skuffende at Miljøverndepartementet i dag har tillatt Gaz de France å letebore etter olje innenfor Sularevet korallvernområde, med betydelige utslipp av kjemikalier og borekaks, uttalte Greenpeace fredag.

– Denne avgjørelsen er nok en trist bekreftelse på at oljeindustrien får det som de vil i Norge, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

– Til tross for rødgrønne løfter om økt fokus på marint vern og beskyttelse av Norges unike kaldtvannskoraller, og klar erkjennelse fra Departementet om at korallene er sårbare for boring og borekaks, åpnes likevel i dag verdens første kaldtvannskorallvernområde, Sularevet som ble etablert i 1999, for oljeboring. Sula korallvernområde er også registrert som et av de norske områdene i det internasjonale OSPAR-nettverket av marine verneområder, uttaler Greenpeace.

Greenpeace viser også til at Havforskningsinstituttet, som er Norges fremste autoritet på koraller og havbunn, flere ganger har frarådet enhver oljeboring innenfor dette verneområdet.

– Da Statoil søkte om utslipp av borekaks i korallområdet Morvin i sommer, ga Miljøverndepartementet dispensasjon ”fordi kaksmengdene var så store”, 1600 tonn. I tilfellet Sula er begrunnelsen for å tillate utslipp at kaksmengdene er så små, 368 tonn, oppsummerer Greenpeace.