Nøler med konsesjonsordning for sjølaksefisket

Miljøverndepartementet frykter erstatningsskred om de innfører konsesjonsordning for sjølaksefisket.

Forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) om en konsesjonsordning for laksefiske med kilenot og krokgarn langs kysten, skulle etter planen vært sendt på høring i mai i år. Men departementet holder saken igjen, fordi reguleringstiltaket kan være grunnlovsstridig eller utløse omfattende erstatningsplikt, melder NTB/NRK.

Ifølge DNs framdriftsplan skulle konsesjonsordningen settes i verk fra 2010. DNs forslag ble ikke sendt på høring i vår. I stedet har Miljøverndepartementet nå bedt Justisdepartementets lovavdeling vurdere om det er tilstrekkelig lovhjemmel for den foreslåtte konsesjonsordningen, og om den kan utløse erstatningsplikt etter grunnlovens paragraf 105.

Grunneierrett

Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag (NGSL) varslet allerede i vår politisk og juridisk kamp mot DNs forslag. Bakgrunnen er at sjølaksefisket med faste redskaper er en grunneierrett knyttet til eiendommer langs kysten og i fjordene.

Fordelingen av villaksen må være rettet mot å verne bestandene ut fra forvaltningsmål og gytebestandsmål, og ikke mot å fordele lakseressursen mellom ulike rettighetshavere i sjø og elv, hevder NGSL i et brev til Miljøverndepartementet, melder NTB/NRK.