– Svekker auksjonssystemet

Troms Fiskarfylking raser mot kjøperkorpset i pelagisk sektor, som de mener driver en form for grossisthandel som svekker auksjonssystemet.

– Styret i Troms Fiskarfylking (TF) viser til den rådende situasjonen ved auksjonering av sild og makrell, der fartøy som får sin fangst kjøpt av blant annet av kjøperkorpset organisert gjennom Norway Pelagic (NP), ved flere anledninger ikke har fått vite hvilket anlegg som har kjøpt deres fangst før det er gått urimelig lang tid. Styret mener dette er et resultat av den store eierkonsentrasjonen som en har sett på landsida i pelagisk sektor, heter det i en uttalelse fra TF.

– Svekker auksjonssystemet

– I realiteten er det nå bare et fåtall kjøpere som byr på de fangstene som legges ut for salg og fangstene fordeles deretter mellom de ulike landanleggene innad i organisasjonen etter deres behov, skriver TF.

– Dette er regelrett grossisthandel som direkte er med på å svekke auksjonssystemet. Styret i Troms Fiskarfylking vil påstå at denne siste tids utvikling er respektløs ovenfor auksjonssystemet.

– Som et resultat av dette må en i en slik situasjon legge fartøyet i bero inntil en får vite hvilket landanlegg en skal levere til. En kan ellers risikere å gå store omveier ved levering av fangst, og i verst fall å gå til feil anlegg, uttaler TF.

– Fortsatt tas fangstene av NVG-sild langt til havs og en har ikke sett de store problemene med dette i sildefisket. Troms Fiskarfylking frykter at når silda nærmer seg land og en får et kystnært fiske vil dette kunne skape forsinkelser i fisket, forringet kvalitet på råstoffet og lavere pris til fisker, uttaler TF.

– Troms Fiskarfylking mener dagens situasjon er svært uheldig, og krever at de aktører som kjøper fangster på Norges Sildesalgslags auksjoner må oppgi hvilket anlegg som skal ha den aktuelle fangsten når bud gis", uttaler TF.