Må samle opp borekaks på Skarvfeltet

Skarvfeltet i Norskehavet: Det er 172 kilometer til nærmeste land, som er Vikna i Nord-Trøndelag. BP Norge AS planlegger boring av inntil 17 olje- og gassbrønner, med oppstart i juli 2010. Skal bygges ut med fem brønnrammer: Skarv B/C, Skarv A/Tilje og Idun. Kart: BP Norge

For å verne sårbare koraller krever SFT at BP Norge AS transporterer vekk borekaks og borevæske fra boring av topphullseksjonene på Skarvfeltet i Norskehavet.

Det er tidligere kartlagt større forekomster av koraller på sjøbunnen ved Skarvfeltet. Statens forurensningstilsyn (SFT) skjerper kravene i forhold til søknaden fra BP Norge AS. For å hindre negativ påvirkning på korallene krever SFT at de transporterer borekaks og partikkelholdig borevæske fra boring av topphullseksjonene på Skarv B/C lenger vekk enn omsøkt, melder SFT i dag.

Skarvfeltet i Norskehavet: Det er 172 kilometer til nærmeste land, som er Vikna i Nord-Trøndelag. BP Norge AS planlegger boring av inntil 17 olje- og gassbrønner, med oppstart i juli 2010. Skal bygges ut med fem brønnrammer: Skarv B/C, Skarv A/Tilje og Idun. Kart: BP NorgeSkarvfeltet i Norskehavet: Det er 172 kilometer til nærmeste land, som er Vikna i Nord-Trøndelag. BP Norge AS planlegger boring av inntil 17 olje- og gassbrønner, med oppstart i juli 2010. Skal bygges ut med fem brønnrammer: Skarv B/C, Skarv A/Tilje og Idun. Kart: BP Norge

– Verner sårbar bunnfauna

Nærmeste korallforekomst – definert som moderat eller god – skal være minst 500 meter fra utslippspunktet. Ankerkjettinger må dessuten plasseres slik at de ikke skader korallene.

SFT har lagt vekt på en tidligere uttalelse fra Havforskningsinstituttet om at vi bør være restriktive til utslipp hvis det er vesentlige korallforekomster innenfor en sone på ca. 500 meter fra borelokaliteten, opplyser SFT.

BP Norge må dessuten overvåke mulig partikkelspredning under boringen. SFT setter også strenge krav til forbruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp til luft og krav til beredskap, uttaler SFT.