Fiskets gang uke 41 i 2009

Norges Sildesalgslag melder at makrellen har vært fraværende i norsk sone, godt sildefiske og høstens første fangst av hestmakrell.

Makrell

– Etter at EU fastsatte stopp og ”kastet ut” norske båter 2. oktober har vi kun hatt 6.900 tonn med makrell fra norske båter. I tillegg så har utenlandske fartøy innrapportert 6.300 tonn sist uke. Så å si hele det norske kvantummet ble fisket i ei løye mandag/tirsdag i området rundt Oseberg, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

Senere ble det dårlig vær igjen, og siden det stilnet igjen torsdag, så er det ikke tatt en eneste makrell i norsk sone. Opp i mot 50 båter var på leiting før helgen, for å berge sine tilmålte kvoter, opplyser Garvik.

I helgen har utenlandske båter fisket i EU sonen. Irske og UK båter har fisket vest av Shetland, mens vi fra færøyske båter har fått innmeldinger fanget nordøst av Muckle Flugga.

Størrelsen på fisken har variert fra 490 gram som høyeste snittvekt, til 370 gram som laveste. Gjennomsnitts vekt ligger på 439 gram, noe som er litt større enn i de siste ukene. Med litt større fisk og små kvantum så er prisene høyere. Toppris ble litt over kr 10,00, og som laveste fikk vi kr 5,95 i auksjonen. Snittet på hele uken ble kr 8,58 opplyser Garvik.

– Selv om det i helgen ikke er registrert noe makrell så har de fleste fiskere god tro på at det kommer makrell fra djuprenna senere. Flere nevner perioden rundt nymånen til helgen som et gunstig tidspunkt, uttaler Garvik.

Dersom det ikke løser seg med mulighet for fiske i EU sonen, eller makrellen blir fraværende i norsk sone så vil det være en katastrofe for flere som har mye av sin makrellkvote igjen. For en ringnotbåt med 2.000 tonn i kvote så vil omsetningstapet dreie seg om mange millioner, sier Garvik.

Nvg-sild

Nok en god uke på Norsk Vårgytende Sild gav totalt 51.800 tonn, noe som er nest beste uke denne høsten. På gruppenivå så har kyst hatt sin desidert beste uke med 19.500 tonn, mens ringnot ligger på samme nivå som de siste ukene på 28.900 tonn, trål har bidratt med 2.800 tonn som er beste ukekvantum i høst. Fra utenlandske fartøy er det kun landet 600 tonn fra et russisk fartøy, opplyser Garvik.

– Hovedfisket har også denne uken foregått vest av Tromsøflaket langs kanten. Avstand fra Hekkingen til sildefeltene ligger fra 100-130 nautiske mil på nordvest. I starten av uka så ble det og tatt fangster i Smutthavet av større sild. Denne silda ”tørket bort” og først i helgen kom flåten i fiske igjen på forskjellige felt på stor sild i Smutthavet, opplyser Garvik.

– Silda som er fisket i området vest av Tromsøflaket lå i starten av uka på vel 300 gram. Utover i uka så har snittvekten tendert nedover til 270-290 gram. Fra Smutthavet så har silda variert fra 340- 376 gram. Vi har og hørt rykter om sild over 400 gram fisket vest i dette området søndag som ikke er innmeldt enda, sier Garvik.

Prismessig så ligger silda fra nordlige felt i området kr 2,16 levert i nord til kr 3,25 for større fangster med utbud helt sørover. Smutthavssilda ligger prismessig i området kr 2,80 til topp-pris kr 3,88.

– Vi forventer i kommende uke at kystflåten vil være meget aktiv i sildefiske da det kun gjenstår vel 50.000 tonn av årets tildelte kvote på 367.349 tonn. For ringnot sin del så vil hovedflåten delta i makrell,- og hestmakrelljakten i Nordsjøen, opplyser Garvik.

Hestmakrell

Søndag fikk Sildelaget høstens første hestmakrell innmeldt med 160 tonn fra Egersundsbanken. Deler av flåten som jaktet på makrellen har satt kursen sørover mot ”hestefeltet” og i frustrasjon over manglende makrellfiske kan et godt fiske her hjelpe.

Nordsjøsild

Totalt innmeldt 400 tonn, fra trål 350 tonn og 50 tonn fra en SUK. Trålfangstene er tatt på Doggerbank sør i Nordsjøen, mens den siste fangsten er tatt på Vikingbanken.

– Fangstene er omsatt til konsum til priser fra kr 2,38 til kr 3,30, opplyser Garvik.

Kystbrisling

– Nordfjord ble åpnet for fisket lørdag 3. oktober, og her har 4 brislingbruk fanget rundt 400 tonn siden åpningen. Disse fangstene er solgt til King Oscar som fryser inn brislingen i hos Norway Pelagic i Bergen før den fraktes til Polen for legging i boks, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.