Seier til Superba Krill

Aker BioMarine med sitt produkt Superba Krill, vant over Orkla angående kravet om å stanse konkurransen fra det Omega-3 baserte kosttilskuddet.

– Vi har mottatt kjennelsen fra retten og er fornøyd med utfallet i saken. Jeg mener Möllers Tran burde holdt seg for god til denne typen angrep, men er samtidig ikke overrasket over at tranprodusenten ser på Superba Krill som en trussel. Superba Krill er i motsetning til tran et naturlig bedre Omega-3 produkt med 100 prosent sporbarhet og dokumentert effekt, sier Kjell Inge Røkke, styreleder i Aker BioMarine, i en pressemelding fra selskapet fredag.

Orkla-konsernet ved Axellus AS (tidligere Peter Møller AS) gikk til rettslig skritt for å stanse Aker BioMarines markedsføring av kosttilskuddet Superba Krill som inneholder omega-3 fra antarktisk krill. Kjennelsen fra Oslo Byfogdembete, datert fredag 9. oktober, slår fast at begjæringen om midlertidig forføyning ikke tas til følge. Saksomkostninger tilkjennes heller ikke.

– Fullstendig seier

– Rettens kjennelse er en fullstendig seier for Aker BioMarine og Superba Krill, påstår Aker BioMarine i pressemeldingen.

– Orkla har tatt i bruk alle midler for å forsvare sin markedsposisjon. I Aker BioMarine har vi hele tiden vært sikre på at Superba Krill er et godt produkt med positiv helsemessig effekt, sier konsernsjef Hallvard Muri i Aker BioMarine.

Aker BioMarine bruker betydelige ressurser på forskning og dokumentasjon av effektene av Superba Krill. Bioteknologiselskapet er tilknyttet flere anerkjente internasjonale forskningsmiljøer og har gjennomført flere studier med gode positive resultater.

– Vi har vist i studier at Omega-3 fra Krill i større grad blir tatt opp i kroppen enn hva tilfelle er med Omega-3 fra fisk, sier Muri.

Ble ikke tilkjent saksomkostninger

Ledelsen i Axellus krevde at retten skulle tvinge Aker Biomarine til å stanse markedsføringen av Superba Krill. Axellus hevdet at markedsføringen var villedende og i strid med markedsføringsloven, skriver E24.

Som nevnt ble kravet avvist av Oslo Byfogdembete, men dog er retten i tvil, og lar derfor Aker dekke sine egne advokatutgifter.

– De saksøkte (Aker Biomarine, red. anm.) har vunnet saken og skal som hovedregel etter tvisteloven ha erstattet sine saksomkostninger av saksøker. Retten har imidlertid funnet at saken var så tvilsom at det var god grunn for saksøkeren å bringe saken for retten, skriver dommer Stein Eikvåg i sin kjennelse, melder E24.

Kjernen i saken var Omega-3-innholdet i Superba Krill. Axellus hevdet at mengden var så liten at produktet ikke kunne markedsføres som et Omega-3-produkt.

Møllers Tran tviler på anke

Etter tapet hos byfogden velger ledelsen i Axellus å fokusere på hva de vant utenfor rettssalen, melder E24 i en annen nyhetsartikkel.

– Vi følger jo at vi vant i forkant. Aker Biomarine endret sitt budskap mitt i kampanjen, og det er en stor seier for oss som ønsker en mer ryddig kommunikasjon til forbrukerne, sier informasjonssjef i Axellus, Kristina Johansen til E24.

Hun sier Axellus nå vil jobbe for å få innført en kvalitetsordning som gir forbrukerne info om Omega-3-innhold i produktene.

– Vi får se hva vi gjør. En anke vil eventuelt ta veldig lang tid, og da er kanskje kampanjen fra Aker over. Det som er viktigst for oss, er å få en debatt om hvor mye Omega-3 man bør få i seg, sier Johansen.

I forkant av rettsaken gjorde Aker Biomarine flere endringer i sin markedsføring, opplyser E24.