– Samer har ikke eiendomsrett til fisk

Regjeringen vil gi særegne fiskerettigheter til fjord- og sjøsamiske fiskere i Finnmark ved å innlemme nye paragrafer til den nye Havressursloven.

– Regjeringen har på en veldig tydelig måte slått fast at det er ingen som har eiendomsretten til fiske, verken samer eller nordmenn, sier tidligere Kyst- og Fiskeriminister og nåværende parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, til NRK.

– Fiske er en ressurs som tilhører fellesskapet, og ikke enkeltpersoner, understreker Pedersen.

Les også: Vil gi gratis torskekvoter til folk i hjemfylket 02.10.2009

Havressursloven

Helga Pedersen ga på sin siste dag som fiskeriminister, uttrykk for at regjeringen ikke mener at en egen lov som beskytter fiskerettigheter i Finnmark er hensiktsmessig. Eventuelle foreslåtte lovendringer kan i stedet innlemmes i den nye Havressursloven.

– Et gjennombrudd

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener at fiskere i Finnmark bør være glade for de nye lovparagrafene.

– Det viktigste for fjordfiskerne og sjøsamene er jo hva som faktisk står i lovparagrafene, og ikke i hvilken lov de står, sier Pedersen, til NRK.

– Det er et gjennombrudd at regjeringen går inn for å lovfeste adgangen til fiske og at fjordfiskerne får doblet sitt kvotegrunnlag. Det her gjelder de fiskerne som ble stående igjen på kaikanten da fartøykvotene ble delt ut på 80-tallet, og jeg mener at det er riktig å prioritere denne gruppen, sier Pedersen.

Ikke finnmarksfiskelov

Fredag 2. oktober 2009, på sin siste dag som fiskeriminister, orienterte Helga Pedersen om at regjeringen ikke vil lage en egen finnmarksfiskelov som lovfester særskilte rettigheter til fylkets befolkning. Hun mener at finnmarkinger har de samme rettigheter til fiske som resten av fiskerinæringen i Norge, skriver NRK.