– Styrker beredskapen mot akutt forurensing

Statsbudsjettet: - God beredskap er en viktig del av arbeidet med å styrke sjøtransporten og sikre ei god miljø- og ressursforvaltning.

– I budsjettforslaget for 2010 foreslår regjeringa derfor å øke bevilgninga til slepebåtberedskapen med 127 millioner kroner. Det foreslås også å videreføre den ekstraordinære budsjettveksten i 2009 til beredskap mot akutt forurensing for å sikre full oppfølging av Kystverkets rapport om styrking av beredskapen i perioden 2006-2010, sier fiskeri- og kystminister Sylvia Brustad.

Regjeringa foreslår i budsjettet for 2010 å øke bevilgninga til den statlige slepebåtberedskapen med til sammen 127 millioner kroner. Den statlige slepebåtberedskapen i Nord-Norge styrkes til tre slepefartøy på helårsbasis. Det foreslås også å opprette en statlig slepbåtberedskap på Sørlandet med et døgnbemannet fartøy snarest mulig. Kystverket skal også utarbeide en plan for etablering av slepebåtberedskap på Vestlandet.

Kystverket leverte i 2006 en statusrapport for oljevernmateriell i statlige depot langs kysten med en tilrådd utskiftingsplan frem mot 2010. I budsjettene for 2006-2009 er dette fulgt opp slik at bevilgningen i 2009 ligger 122 millioner kroner høyere enn i 2005. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 å videreføre bevilgningsnivået fra 2009. Dette innebærer at regjeringa fullt ut følger opp Kystverkets anbefalte utskiftingsplan.

Erfaringene har vist at sjøsikkerhet og oljevernberedskap får særlige utfordringer under høye bølger, mørke og kulde. Regjeringa forslår derfor å bevilge 5 millioner kroner for å etablere et kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking i tilknytning til trafikksentralen i Vardø.

Kystverkets fartøy er i gjennomsnitt over 30 år gamle. Regjeringa foreslår i budsjettet for 2010 å bevilge 45 millioner kroner slik at Kystverket kan starte utskifting av fartøyparken. I tillegg til at de nye fartøyene vil være mer effektive som anleggsfartøy, vil de også kunne benyttes under oljevernaksjoner.