Noreg og Russland er einige om å auke hysekvoten frå 178.500 tonn til 223.000 tonn.

Globalt ulovlig fiske har en verdi på over 160 milliarder kroner.
Last flere