Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.

Fiskeriministeren fjerner plikten til å føre journal for produksjon og lager av fisk.
Last flere