Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering.

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at 86 personer omkom i drukningsulykker i fjor, mot 102 året før.

Miljødirektoratet bes vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i enkelte områder.

NFD har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2020.
Last flere