Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener at det kan bli en ny industri av bærekraftig høsting av rødåte.

Statsbudsjettet: Regjeringa vil dekke til vraket av ubåten ved Fedje for å hindre framtidig kvikksølvforureining.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler som skal tilrettelegge bedre for kvinnelige fiskere.
Last flere