Regjeringa føreslår å auke strafferamma for grovt ulovleg fiske av vill laksefisk og innlandsfisk frå to til fem års fengsel.

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i april. Det er en økning 892 millioner kroner eller 11 prosent sammenlignet med april i fjor.

Et nytt skipsfinansieringtilbud fra Eksportkreditt, bidrar til at Nergård-konsernet velger å bygge den nye tråleren i Norge.

Organisasjonen Fiskebåt er sterkt bekymret for at det legges til rette for utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og oppvekstfelt.

Fiskebåt Nord krever at det snarest etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak.

Styret i Fiskebåt Nord har i dag vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene.
Last flere