Til sammen 11 fartøy kan få fiske makrellstørje i 2020. I tillegg blir det også åpnet for fritidsfiske.
Last flere