Fredag kveld deltok 6000 personar ved verdas lengste sildebord i Florø. Det tradisjonsrike Sildebordet vart opna av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Grønland: Et flertall i Landstinget støttet fredag ettermiddag opp om at Royal Greenland får 503,75 millioner (danske) kroner i ekstra kapital.

Måndag set MS Haugefisk kursen mot Shetland for å delta på sommarfestivalen Johnsmas Foy i Lerwick. Med på turen fylgjer utstillinga "Longlining for dogfish", og ein presentasjon av Kystmuseet.

Ifølge torsdagens iskart fra met.no skulle toktet Arctic Tipping Points ikke nådd til området ved øya Hopen i Barentshavet, men området var isfritt.

- Det er trålerne som ødelegger i havet. Det er nå min mening. Jeg er ikke bekymret for oljevirksomheten. I Nordsjøen er det da mye fisk rundt oljeplattformene.

Havforskningsinstituttet ønsker vevsprøver i forbindelse med et nasjonalt pilotprosjektet, der målet er å etablere en ny metode for å kartlegge gytefelt i åpne fjordsystemer.

Regjeringa la i dag fram ei melding for Stortinget om norsk sjøpattedyrpolitikk. Meldinga er ei oppfølging av dei vedtaka Stortinget gjorde då den førre sjøpattedyrmeldinga vart drøfta i 2004.
Last flere