Aktørene bak Klar for sjøen-kampanjen, inviterer til en minnemarkering på sankthansaften, for de 318 menneskene som har mistet livet i forbindelse med bruk av fritidsbåt de siste 10 årene.

Mattilsynet gjennomførte fra oktober i fjor til april i år en nasjonal tilsynskampanje på fersk fisk. Mange av de kontrollerte fiskefartøyene og mottaksanleggene hadde ikke tilfredsstillende hygieniske forhold.

- Næringsmangel er det som først og fremst presser frem svingningene i sjøfuglbestandene, sier Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker ved NINA og leder av «Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl».

Kystvaktskipet Njord har vært på tokt ved Herøy og Sande i Møre og Romsdal, og "fangsten" ble elleve teiner, ei ruse og ett garn.

Produsentene kan selv velge om de vil merke matvarene sine med Nøkkelhullet. Dersom de gjør det, må det være i overensstemmelse med kriteriene i Nøkkelhullsforskriften. 

Aldri før har det vært produsert et så stort kvantum av nordsjøsild til matjesformål som i år. Over 13.000 tonn matjesfilet er produsert i Egersund.

Regjeringen fjerner deler av laksevernet i Bøkfjorden i Finnmark til fordel for oljeindustrien.

Det største følgeforskningsprosjektet noen sinne på skremmeffekt av seismikk på fisk starter utenfor Vesterålen i dag, 17. juni.
Last flere