Etter Havforskningsinstituttets beregninger, gjør sel betydelige innhogg i marine ressurser i våre farvann.

- Det er på tide å anerkjenne at selen i Norge er mer til plage enn gagn for lokalbefolkninga på kysten, mener Norske Samers Riksforbund.

Kystverket signerte i dag, onsdag 8. juli, den siste av fem kontrakter i den største anskaffelsen av oljevernutstyr i statlig regi.

Fiskeri- og kystdepartementet har nå sendt på høring et forslag til forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskerivernsonen ved Svalbard.
Last flere