Norge eksporterte hvitfiskprodukter, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 4,4 milliarder kroner i første halvår i 2009.

Eksportverdien av norsk sjømat var første halvår 2009 på 20,6 milliarder kroner. Ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk er det 2,9 milliarder kroner over rekorden som ble satt i 2008.

Det blir en stor utfordring å skape en velfungerende fiskeripolitikk for EU. Den nåværende felles fiskeripolitikken har så mange svakheter at det er vanskelig å ikke være pessimistisk.

Regjeringen foreslår at båtførere som tas for grove overtredelser ved kjøring av fritidsbåt, skal ilegges et kjøreforbud på minimum 1 år.

Fiskeri og havbruksnæringens fond (FHF) i tett samarbeid med pelagisk konsumindustri styrker i disse dager grunnlaget for fremtidsrettet industridrevet forskning og utvikling. 

I august 2008 varslet fiskeri- og kystminister Helga Pedersen at hun vil innføre nye merkekrav for fiskeprodukter i Norge. Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift om slike merkekrav.

Eit stort prosjekt med etterutdanning av maskinpersonell i havfiskeflåten er no i gang. I alt har 114 maskinassistentar meldt seg til kursa.

Gasnor og Tide Sjø AS har inngått avtale om naturgassleveranser til de tre nye passasjerfergene i Oslofjorden, som trafikkerer strekningen Aker Brygge - Nesoddtangen.
Last flere