- Næringsmangel er det som først og fremst presser frem svingningene i sjøfuglbestandene, sier Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker ved NINA og leder av «Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl».

Kystvaktskipet Njord har vært på tokt ved Herøy og Sande i Møre og Romsdal, og "fangsten" ble elleve teiner, ei ruse og ett garn.

Produsentene kan selv velge om de vil merke matvarene sine med Nøkkelhullet. Dersom de gjør det, må det være i overensstemmelse med kriteriene i Nøkkelhullsforskriften. 

Aldri før har det vært produsert et så stort kvantum av nordsjøsild til matjesformål som i år. Over 13.000 tonn matjesfilet er produsert i Egersund.

Regjeringen fjerner deler av laksevernet i Bøkfjorden i Finnmark til fordel for oljeindustrien.

Det største følgeforskningsprosjektet noen sinne på skremmeffekt av seismikk på fisk starter utenfor Vesterålen i dag, 17. juni.

Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.

- All fisk vil være borte om 50 år. Verdenshavene tømmes for fisk og vi risikerer at 1,2 milliarder mennesker blir rammet av sultkatastrofe.

Oljeindustrien bevilger ytterligere millioner gjennom sitt eget oljevernfond for å styrke beredskapen i nordområdene.
Last flere