Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.

– Etter en tøff periode for torskesektoren er FHL fornøyd med at partene nå skal se nærmere på praktiseringen av minsteprisordningen.
Last flere