Tilstanden for kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge har over tid blitt dårligere. Fiskeriministeren innfører derfor nå flere tiltak for å bedre situasjonen.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil gjøre det enklere å selge norsk hval til Japan.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener at det kan bli en ny industri av bærekraftig høsting av rødåte.
Last flere