Noreg, EU og Færøyane har i dag inngått ein avtale om ein totalkvote på 922.064 tonn makrell for 2020.

Statbudsjettet: Regjeringa ber Stortinget om fullmakt til heilt eller delvis sal, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS.

Statsbudsjettet: Regjeringen prioriterer å styrke beredskapen i nord, og foreslår å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø og etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen.

I statsbudsjettet for 2020 føreslår regjeringa 55 millionar kroner til planlegginga av Ocean Space Laboratories og 40 millionar kroner til forprosjekt for NTNUs campus i Trondheim på Gløshaugen.

Statsbudsjettet: Regjeringa foreslår å løyve 5 millionar kroner til auka innsats mot marin forsøpling.

Krillselskapet Rimfrost AS har vunnet nok en seier mot Kjell Inge Røkkes selskap Aker Biomarine.
Last flere