Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å utvide med en ny tredje konsesjon for trålfiske etter krill i denne runden.

300 bedrifter og organisasjoner har gitt råd om hvordan vi kan gjøre klimaendringer, forsøpling og forurensning om til forretningsmuligheter.

Organisasjonen Fiskebåt er svært tilfreds med at det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mer enn dobler kvoterådet for makrell.
Last flere