Et nytt skipsfinansieringtilbud fra Eksportkreditt, bidrar til at Nergård-konsernet velger å bygge den nye tråleren i Norge.

Organisasjonen Fiskebåt er sterkt bekymret for at det legges til rette for utstrakt oljeaktivitet ved viktige gyte- og oppvekstfelt.

Fiskebåt Nord krever at det snarest etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak.

Styret i Fiskebåt Nord har i dag vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene.
Last flere