Regjeringen trekker forslaget om å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.
Last flere