Fiskeri- og sjømatministeren åpner for å gi båter som driver med kaisalg, dispensasjon fra påbudet om å bruke sorteringsrist.

En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel, hevder at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander hardt.

Kystverket styrker sjøtrafikkovervåkingen på Svalbard med nye solcelle- og vinddrevne AIS-basestasjoner i områder uten infrastruktur.

Fra 1. oktober blir det krav om rømmingshull i teiner som brukes til fangst av taskekrabbe i fritidsfisket.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice i London i dag.
Last flere