Miljødirektoratet bes vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i enkelte områder.

NFD har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2020.
Last flere