Med fire makrellstørjer, markerer notfartøyet «Orfjord» sesongens første fangst i fisket etter makrellstørje. Fangsten ble tatt nord for Hitra.

De siste ti årene har norsk sjømatnæring doblet verdiskapingen. 2018 viste seg å bli et historisk år der verdiskapingen passerte 100 milliarder kroner.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fiskeriminister Harald T. Nesvik besøkjer Kina i slutten av oktober.

Fiskeriministeren gir i rekefiskerne sør for 62°N i Skagerrak og Nordsjøen tillatelse til å bruke sorteringsrist med såkalt krepseåpning i rekefisket.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere.
Last flere