Fiskeridirektoratet har i høst mottatt tips om at det foregår ulovlig fiske etter kveite flere steder i Nordland.

Økt kvalitet på sjømaten er prioritert i regjeringens strategi for helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 4500 tonn snøkrabbe for 2020.
Last flere