Nå skal norske fiskere hjelpe til med å samle inn avfall fra marin forsøpling.

Noreg og Russland er einige om å auke hysekvoten frå 178.500 tonn til 223.000 tonn.
Last flere