Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler som skal tilrettelegge bedre for kvinnelige fiskere.

Nærings- og fiskeridepartementet har sett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei til 172.500 tonn.

Nettavisen Fish.no flytter i den virtuelle verden. Fra nå av kan du lese nyheter på Fisk.no.

Regjeringen trekker forslaget om å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.
Last flere