Med den nye sjømatindeksen OBSFX, vil investorer kunne handle børsnoterte produkter som følger sjømataksjene.

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen bunnfisk for 4 milliarder kroner i første kvartal.

Nå skal norske fiskere hjelpe til med å samle inn avfall fra marin forsøpling.
Last flere