Regjeringen foreslår endringer i sjøloven og NIS-loven, og vil åpne for bareboat-registrering av skip.

En ny avtale skal forhindre uregulert fiske i en internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området.
Last flere