I dag mottok næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den nye handlingsplanen mot fritidsbåtulykker.

Styrelederne i Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge mener kvotemeldingen er et godt utgangspunkt for videre drøfting.

Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å utvide med en ny tredje konsesjon for trålfiske etter krill i denne runden.
Last flere