Ny vitenskapskomité for mattrygghet

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt vitenskapskomité for mattrygghet for perioden 2010 til 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet hvem som skal sitte i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i perioden 2010 til 2013.

Til sammen er 90 vitenskapelige eksperter oppnevnt som medlemmer av VKM for den nye perioden. 23 av medlemmene er oppnevnt for første gang, mens de resterende 67 også var medlemmer i forrige periode (2007-2010).

VKM utfører uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og medlemmene oppnevnes i kraft av sin vitenskapelige kompetanse, ikke som representanter for den institusjon de arbeider ved.

Jan Alexander ny leder av VKMs hovedkomité

Arbeidet med risikovurderingene utføres av VKMs ni faggrupper, mens hovedkomiteen arbeider med overordnede og tverrfaglige problemstillinger.

Professor og assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Jan Alexander er oppnevnt som ny leder av Hovedkomiteen i VKM. Han tar over etter Åshild Krogdahl, som har ledet Hovedkomiteen siden VKM ble opprettet i 2004.

Gro-Ingunn Hemre, ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), er oppnevnt som ny nestleder.

Om VKM

VKM har som oppgave å foreta uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger av forhold knyttet til trygg mat og spørsmål om dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk på oppdrag for Mattilsynet. VKM har også ansvar for miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer for Direktoratet for naturforvaltning.

Risikovurderingene brukes av som en del av grunnlaget når Mattilsynet skal avgjøre om det bør iverksettes tiltak. For eksempel om det bør utarbeides nytt regelverk, nye forskrifter eller instrukser eller om det bør gis informasjon og råd til befolkningen. Risikovurderingene inngår også som basis for Mattilsynets og Direktoratet for naturforvaltnings råd til departementene.

VKM er en uavhengig komité som oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for tre år av gangen. VKM ble første gang oppnevnt i 2004.