Russisk inspeksjon av nye laksebedrifter

Det åpnes nå for en ny runde med norsk-russisk inspeksjon av nye laksevirksomheter.

Den russiske veterinærtjenesten åpner for inspeksjon av nye virksomheter som slakter eller bearbeider oppdrettet laksefisk, og som ikke har vært inspisert ved tidligere anledninger.

Det betyr at virksomheter som ønsker å bli inspisert av Den russiske veterinærtjenesten må melde sin interesse til Mattilsynet, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

I forrige uke varslet Mattilsynet om felles norsk-russiske inspeksjoner på virksomheter godkjent for eksport av oppdrettet lakseprodukter til Russland.

Les også: Ny inspeksjonsrunde på laksebedrifter 20.04.2010

Etter planen skulle inspeksjonene gjennomføres i perioden 3.–12. mai 2010. I sin tilbakemelding åpner Den russiske veterinærtjenesten for å inspisere virksomheter for oppdrettet laksefisk, som ikke har vært inspisert tidligere, men som ønsker å eksportere til Russland. Inspeksjonene vil sannsynligvis også bli flyttet, til ukene 20–21.

– Dette er en god nyhet. Det betyr at flere virksomheter trolig får muligheten til å eksportere oppdrettsfisk til Russland, sier Henning Osnes Teigene, leder for seksjon eksport og import i Mattilsynet.

Eksport av oppdrettede lakseprodukter til Russland

For at en virksomhet skal få tillatelse til å eksportere oppdrettet laksefisk til Russland, må den være funnet i samsvar med russiske veterinære krav og normer og godkjent av Den russiske veterinærtjenesten. Det er kun 25 virksomheter som per i dag er godkjent for slik eksport til Russland.

Virksomheter som ønsker inspeksjon må ha tilegnet seg kunnskap om relevante deler av det russiske regelverket og har løsninger for hvordan regelverket kan etterleves på deres bedrift. Mattilsynet presiserer at det er bedriftens eget ansvar å vurdere hvorvidt den har forutsetninger for å håndtere krav fra Den russiske veterinærtjenesten, opplyser Mattilsynet.

I forbindelse med inspeksjonene har Mattilsynet laget en informasjonspakke til virksomheter som skal inspiseres. Denne pakken er ment å være til hjelp for virksomhetene i deres forberedelser til de felles norsk-russiske inspeksjonene.

Informasjonspakken består av:

  • 2 russiske forskrifter som regulerer produksjon av fisk og fiskevarer i Russland;
  • Liste over russiske tilleggskrav;
  • Opplysninger om sammensetning av det norsk-russiske inspeksjonsteamet og deres arbeidsmetoder;
  • Temaer og spørsmål som har vært i fokus ved tidligere inspeksjoner;
  • Egenerklæringsskjema

Påmelding og prioritering

Det ble gjennomført påmelding før inspeksjonsrunder i 2007 og 2008. Virksomheter som meldte seg da, men som ikke har fått mulighet til å bli inspisert, vil bli prioritert nå. Det kan bli åpning for å inspisere andre nye virksomheter. I tillegg til vårens inspeksjonsrunde er det også planlagt en inspeksjonsrunde i september 2010.

Mattilsynet inviterer herved alle virksomheter som slakter eller bearbeider oppdrettet laksefisk og har konkrete planer om å eksportere til Russland, til å melde inn sin interesse for de felles norsk-russiske inspeksjoner til Mattilsynets hovedkontor, seksjon for eksport og import. De virksomhetene som var påmeldt i 2007 og 2008, må likevel bekrefte at de fortsatt er interessert ved å melde seg til Mattilsynet som beskrevet under.

Følgende betingelser må være oppfylt:

  • Virksomheten skal gjøre seg kjent med de russiske forskriftenes innhold og finne løsninger på forhold som ikke er i samsvar med disse før anmodning om inspeksjon.
  • Anmodning om inspeksjon sendes Mattilsynet i form av utfylt egenerklæringsskjema og skjema om bedriftsopplysninger.

Egenerklæring og skjema med bedriftsopplysninger sendes til Mattilsynets hovedkontor, seksjon for eksport og import.

Frist for å melde sin interesse er mandag 3. mai kl. 12.00.