Marine proteiner i USA-markedet

RUBIN har fått utarbeidet en ny rapport om muligheter for marine proteiner i det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet.

Prosjektet, som er gjennomført av Altavida AS, omfatter kartlegging av verdikjeden for proteiner innenfor helse- og ernæringsmarkedet i USA, og muligheter for marine proteiner i dette markedet, opplyser stiftelsen RUBIN.

Interessante segmenter

Potensialet for høyverdige fiskeproteiner er estimert til rundt 45 til 60 mill US i dagens marked. De mest interessante segmentene er sportsernæring og måltidserstatningsprodukter, og spesialfôr til hund og katt.

Marine proteiner vil i første omgang kunne posisjonere seg som et alternativ til melke- og soya baserte proteiningredienser. En ny proteiningrediens i disse markedene må ha konkurransedyktig prising, god smak (dvs. ingen eller lite smak), dokumentasjon av helsefordeler og tilstrekkelig holdbarhet, mener RUBIN.

Basert på norsk marin ingrediensindustris tilgang til ferskt råstoff, tilgjengelig teknologiløsninger og ideer, samt resultater fra ernæringsstudier på marine proteiner, ligger det godt til rette for å utvikle attraktive produkter til disse markedene. Prisene er attraktive i forhold til eksisterende markeder for marine protein produkter, skriver RUBIN.

Veien videre

Når det gjelder videre planer så vil det i første omgang bli etablert et nettforum hvor interesserte aktører i Norge innenfor produksjon, teknologiutvikling, forskning, virkemiddelapparat og markedsføring av norske marine proteiner blir invitert til å delta, opplyser RUBIN.

Dette for å bidra til å gjøre den norske ”marine protein clusteret” til internasjonalt ledende innen verdiøkende marine proteiner. Dettekosth vil bl.a. være et verktøy for idégenerering, planlegging og strukturering av samarbeidsprosjekter som må gjennomføres for å lykkes på dette området, skriver RUBIN.

Bjørn Skjævestad i Altavida vil stå som redaktør og administrator av det ovennevnte forumet.

Om RUBIN

RUBIN er en stiftelse som ble opprettet i 1992, og som arbeider for økt og mer lønnsom utnyttelse av biprodukter fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge.

Sammen med fiskerinæringen var flere departementer og forskningsråd med å stifte RUBIN. Fra 1998 har stiftelsen vært rent næringsstyrt i regi av Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). RUBIN er således et fellestiltak som både fangstsiden, fiskeindustrien og oppdrettsnæringen står bak.

Styret i stiftelsen består av 4 personer, 2 oppnevnt av Norges Fiskarlag og 2 fra FHL. RUBINs virksomhet finansieres av Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Stiftelsen er lokalisert til Trondheim

Kilde: RUBIN