- Fant råtten fisk hos Nergård

Mattilsynet fant 80 tonn sei av svært dårlig kvalitet hos Nergård Sørøya AS i Kongsfjord. Anlegget ble stengt fordi selskapet manglet gyldig produksjonstillatelse.

I lokalene som Nergård Sørøya AS leier av Johs. H. Giæver AS, fant Mattilsynets inspektører det de anslår som minst 80 tonn sei, som var langt fra så fersk som den burde ha vært.

– Fisken var ikke i særlig god forfatning, og store deler av partiet hadde begynt å gå i oppløsning. Fisken framsto som råtten, rett og slett, sier førsteinspektør Arnt Robertsen ved Mattilsynet Båtsfjord til avisa Finnmarken

– Det er jo alvorlig dersom denne råtne fisken skulle selges videre som menneskemat. Det ville i så fall vært helseskadelig, sier førsteinspektøren.

Mattilsynet anså ikke fisken som egnet til menneskeføde, og nedla derfor umiddelbart omsetningsforbud for hele partiet med sei, som skulle tørkes.

Den råtne fisken var ikke det eneste avviket Mattilsynet fant. Nergård Sørøya manglet dessuten nødvendige godkjenninger for å drive med produksjon av fisk, mener Mattilsynet.

– Leier av lokalene har ikke søkt om denne godkjenningen, og har dermed ikke lov til å produsere fisk i Kongsfjord. Derfor stengte vi virksomheten inntil denne foreligger, sier Robertsen.

– En av bedriftens representanter på stedet påsto at fisken skulle selges som hundefôr, men dette har vi ikke fått bekreftet. Det framstår som litt merkelig, all den tid vi snakker om ganske store mengder sei som skulle tørkes, sier Robertsen. 
 
Selskapet Nergård Sørøya AS er et selskap i fiskerikonsernet Nergård, og bar frem til april i år navnet «Breivikbotn Fiskeindustri AS», før det byttet navn til Nergård Sørøya AS.