Ny økologisk EU-logo

Etter 1. juli 2010 blir det obligatorisk å bruke den nye EU-logoen på alle ferdigpakkede økologiske produkter som er produsert i EU.

I Norge blir det imidlertid først obligatorisk med bruk av EU-logo når det nye økologiregelverket blir implementert, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Ny økologisk EU-logo blir obligatorisk å bruke etter 1. juli 2010 på alle ferdigpakkede produkter som er produsert i EU. Ny økologisk EU-logo blir obligatorisk å bruke etter 1. juli 2010 på alle ferdigpakkede produkter som er produsert i EU.

I Norge blir det først obligatorisk med bruk av EU-logo når det nye økologiregelverket blir implementert. Endelig tidspunkt for dette er foreløpig uklart. En høringsprosess for endring av det generelle økologiregelverket er pågående med høringsfrist 1. juli 2010.

I tillegg vil den nye EU-logoen og bruken av den bli sendt på høring, og forberedelsene til dette pågår for tiden. Det er nødvendig med nasjonale tilpasninger i EØS-avtalen før endelig ikrafttredelse av ny økologiforskrift. For EU-logoen sin del omfatter dette opprinnelsesmerking og kode for kontrollorgan.

Innføringen av EU-logoen får ingen konsekvenser for bruk av Debio sitt Ø-merke. Nasjonale merker kan fortsatt brukes i tillegg til EU-logoen ved markedsføring og profilering av økologisk mat.

EU-logoen symboliserer natur og Europa. Merket er blitt registrert som en «Organic Farming Collective Mark» i Benelux Office for intellectual Property og er dermed et beskyttet merke. Bruk av felles EU-logo viser at produktet er produsert etter felles økologisk regelverk i EU/EØS. EU-logoen erstatter et utall av økologiske merker i Europa.

For å lette implementeringen og tilpasningen til bruk av ny obligatorisk EU-logo, er det innført to års overgangsperiode. Overgangsperiode er hensiktsmessig for å kunne ta hensyn til bruk av eksisterende emballasje og ferdigpakkede produkter.

Les også: Nytt økologisk merke i EU 09.02.2010