Trygg oppdrettsfisk

Kampen mot lakselus fortsetter. Men Mattilsynet er ikke bekymret for mattryggheten.

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet. Foto: MattilsynetTilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet. Foto: MattilsynetAntallet lakselus på oppdrettsfisk har gått ned, men kampen mot lakselus er ikke over, påpeker Mattilsynet i en pressemelding. I månedene som kommer, vil ulike lusemidler fortsatt være viktige verktøy for å forebygge ny økning i antallet lakselsus til høsten.

Trygg mat

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk (bildet) i Mattilsynet, er likevel sikker i sin sak: Norsk oppdrettsfisk er trygg mat.

Lakselus er et av oppdrettsnæringens største problemer, mener Mattilsynet. Problemer med lakselus er den belastningen lusen kan være for villaksen, samt at mye lus på laks og annen oppdrettsfisk, kan bane veien for andre sykdommer på fisken.

Utfordringen blir ekstra stor av at lusen kan utvikle resistens mot midlene som brukes mot den. Legemidler som ikke har vært brukt på ti år er tatt i bruk igjen på enkelte steder, fordi de vanlige midlene har fått for dårlig effekt. Enkelte har hevdet at legemidlene som brukes for å knekke lakselusen gjør det farlig å spise oppdrettsfisken.

Les også: Vellykket våravlusing 2010 11.06.2010

- Ikke bekymret for mattryggheten

Mattilsynet følger situasjonen nøye. Tilsynsdirektør Kristina Landsverk er bekymret over lusesituasjonen – men hun er ikke bekymret for mattryggheten.

– Hva er egentlig problemet med lakselus?

– Lusen er først og fremst et problem for villaksen. Villsmolten vandrer fra elevene og ut til havet om våren. Mye lus på smolten vil redusere sjansen for at den overlever og dermed vil grunnlaget for nye generasjoner av villaks svekkes. For oppdrettsfisken er lusen er først og fremst et helse- og velferdsproblem for fisken – den angriper hud og ernærer seg på slim og blod hos fisken, som dermed er mer utsatt for infeksjoner. Lusen lever både på villfisk og oppdrettsfisk, men det er bare i oppdrettsanlegg man kan gjøre noe effektivt for å bekjempe den. Lusen sprer seg med vannstrømmer, og derfor er det viktig å se hele områder under ett når den skal bekjempes, forteller Landsverk.

– Hvordan skal dere bli kvitt lusen?

– Det er oppdrettsnæringens eget ansvar å sørge for god helse og velferd hos oppdrettsfisken, og å minimere faren for smitte til omgivelsene. Mattilsynet har en rolle i å koordinere bekjempelsen og sette rammer for hvordan den skal skje. Det er en stor utfordring at lusa stadig utvikler motstandskraft mot midlene som brukes, slik at det er vanskelig å vite om ulike behandlingsmetoder er effektive. Det er flere måter å bekjempe lusen på, for eksempel ved å tilsette legemidler i vannet, eller gi legemidler i fôret til fisken. Det utvikles stadig nye metoder, og målet er at den kjemiske bekjempingen etter hvert skal erstattes og reduseres ved bruk av andre metoder, sier Landsverk.

– Kan lusen gjøre fisken uegnet som mat?

– Syk fisk skal uansett ikke brukes som mat, og det har bransjen systemer for å unngå. Det har blitt hevdet at de medisinene vi bruker mot lakselus, gjør fisken utrygg – men det stemmer ikke, fastslår Landsverk.

– Hvordan kan dere vite dette?

– Bruk av legemidler til fisk er strengt regulert. For det første er det kun tillatt å bruke godkjente legemidler. Godkjenning av legemidler er omfattende prosess hvor også mattryggheten vurderes. Det er kun autoriserte veterinærer og fiskehelsebiologer som har lov til å skrive ut resepter på legemidler til fisk. Bakgrunnen for dette er at en skal sikre at det kun brukes godkjente legemidler på riktig måte. Det er også bestemmelser i regelverket som angir hvor lang tid som må gå mellom medisinering og slakting. Videre har Mattilsynet oversikt over alle medisiner som bestilles av veterinærer og fiskehelsebiologer til bruk i oppdrettsanleggene. I tillegg til dette tar Mattilsynet stikkprøver av fisk for å undersøke om det finnes fremmedstoffer eller legemiddelrester i fisken. Vi har til nå verken funnet ulovlige stoffer eller ulovlige mengder av tillatte stoffer i norsk oppdrettsfisk, avslutter tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Les også: Lakselus for dummies 11.06.2010
Les også: God sjømattrygghet med oppdrettsfisk 29.04.2010