– Stort engasjement på fagsamling

Den 9. juni ble det for første gang arrangert en fagsamling for innlandsmarkedet.

Fagsamlingen ble arrangert av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), på Kvilhaugen Gård i Trondheim.

– Vi er tilfredse med både deltagelsen og det store engasjementet som ble vist blant deltagerne, uttaler Kristin Lauritzsen, Utviklingssjef i NSL.

Nye markedsdata, trender og forskning vedrørende sjømatforbruket i Norge, ble lagt fram under fagsamlingen. Mattilsynet informert om det nye EU hygieneregelverket. Forskning på og erfaringer vedrørende nytt merkekrav for fangst og slaktedato på fersk fisk omsatt i Norge, og resultater fra en kartlegging av dagens fiskediskteknologi, ble også lagt fram.

Dessuten ble erfaringer med omsetning av levende sjømat presentert, en sektor som kan få økende betydning i Norge. Til slutt ble framtidige FoU oppgaver for Innlandsmarkedet diskutert av deltagerne, opplyser Lauritzsen.

Neste FHF fagsamling for innlandsmarkedet, blir i forbindelse med Sjømatdagene 2011, et arrangementet som blir 18-19. januar 2011 på Rica Hell Hotell Værnes, opplyser Lauritzsen.