Holdepunkter for at sjømat forebygger

Klippfisk tilberedt med bacon og grønnsaker. Illustrasjonsfoto: Bent Raanes / Norwegian Seafood Council

Et balansert og variert kosthold er viktig for en god helse. Her har sjømat en naturlig plass på linje med frukt og grønt.

Likevel, vi spiser for lite fisk, selv om det er gode holdepunkter for å spise mer.

Helsedirektoratets rapport ”Utviklingen i norsk kosthold 2009”, gir et bilde på kostholdssituasjonen i Norge. Rapporten sier at vi spiser mindre fisk enn det som er ønskelig. Hvis vi legger om kostholdet til å inneholde mer fisk og mindre av den maten som inneholder mettet fett kan dette sammen med mosjon bidra til å forebygge livsstilssykdommer som overvekt, hjerteinfarkt og diabetes 2, skriver NIFES i en pressemelding.

Livar Frøyland er forskningssjef for Program for sjømat og helse ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen og jobber med å dokumentere helseeffektene av å spise sjømat.

- Helseeffekter av sjømat er et stort forskningsområde, hvor vi setter fokus på sjømaten som mat og ikke bare enkeltnæringsstoff ene, sier Frøyland.

- Til nå har helseeffektene av å spise fisk, og spesielt fet fisk, vært knyttet til marine omega-3 fettsyrer, som vi vet har en positiv effekt for mennesker med hjerte- og karsykdommer. Basert på dette konkluderte blant annet Vitenskapskomiteen for mattrygghet i rapporten ”Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold” med at de positive effektene av å spise sjømat veier tyngre enn de negative. Marine omega-3 fettsyrer er imidlertid bare en av mange goder i sjømat, sier Frøyland.

Bedre ernæringsstatus

Når du spiser fisk og annen sjømat vil du få en bedre ernæringsstatus. En god ernæringsstatus er en av flere forutsetninger for en god helse, og betyr at vi får i oss tilstrekkelige mengder næringsstoffer gjennom uken. Nivåene kan måles i blodet. Statusen kan også heves for et enkelt næringsstoff ved å ta enkelttilskudd av for eksempel marine omega-3 fettsyrer eller vitamin- D. Dette kan være aktuelt i visse faser i livet eller for dem som er allergisk mot sjømat.

- For det er ikke slik at alle trenger å ta tilskudd. Når vi spiser sjømat får vi i oss mange viktige næringsstoff er. Sjømat er nemlig en unik blanding av mange viktige næringsstoff er, som jod, vitamin-D, omega-3 og fiskeproteiner med mer som vi naturlig finner lite av i andre matvarer. Spiser du sjømat så vil disse virke i kroppen sammen, sier Frøyland.

- En slik blanding vil være spesielt gunstig for de som spiser lite eller ikke spiser fisk. Her har de med dårlig ernæringsstatus mye å hente. Ved å spise fisk til middag eller makrell på skiven kan man raskt forbedre ernæringsstatusen i kroppen.

- Valgfriheten er stor for hvilken sjømat du kan spise. For de fleste er det kun fantasien, smak og behag som setter grenser, sier Frøyland.

Når du gir plass til sjømat på tallerkenen enten til middag, frokost eller lunsj, vil du samtidig velge bort noe annet, som for eksempel fete kjøttprodukter som inneholder mye mettet fett og som vi spiser for mye av, i følge Helsedirektoratet. Å velge bort noe vil også være med å endre ernæringsstatusen og kostholdet generelt. Dette er lett å glemme, men er i følge Frøyland et veldig viktig poeng.

- Et variert og balansert kosthold er en av de viktigste faktorene som i følge Verdens helseorganisasjon kan forebygge livsstilssykdommene overvekt, diabetes, beinskjørhet og mentale helseproblemer.

Sjømat, forsøk og effekter

Til nå har de marine omega-3 fettsyrene vært bærende for de dokumenterte positive helseeffektene av sjømat. Ny forskning tyder på at sjømat også kan bidra til å forebygge blant annet diabetes 2.

- Her har vi gjort noen få forsøk, og resultatene er lovende. Vi har blant annet indikasjoner på at fiskeproteiner kan redusere bukfett og forbedre reguleringen av blodsukkeret hos rotter. En fiskerik diett kan dessuten virke beskyttende mot multippel sklerose hos rotter.

- Tidligere studier har også vist at det kan være en sammenheng mellom sjømat i kostholdet og mental helse. Vi samarbeider med en rekke forskjellige forskningsmiljøer for å finne ut om sjømat påvirker adferden til innsatte, bedrer læreevnen til skolebarn og reduserer fødselsdepresjon.

- Mulighetene er mange, men få forsøk og dermed få vitenskapelige artikler om helseeffektene av å spise sjømat som helhet, gjør at sjømaten blir stående igjen på startstreken mens kosttilskuddene kjører av gårde. Fisk er en sammensetning av mange goder. Hvorfor nøye seg med tilskudd når du kan få hele pakken?