Opphever kostholdsråd for blåskjell etter «Full City»

Det grunnstøtte lasteskipet «Full City». Foto: Martin Zeiffert / Kystverket

BAMBLE: Mattilsynet opphever nå også kostholdsrådene for blåskjell, som ble gitt i forbindelse med «Full City»-forliset.

Tidligere er kostholdsrådene for fisk og reker blitt opphevet.

Nye undersøkelser viser en betydelig nedgang av oljekomponenter i blåskjell etter Full City-forliset. Mattilsynet opphever derfor kostholdsrådet som ble gitt om å unngå blåskjell i avgrensede områder. Et generelt råd til alle som som spiser selvplukkede skjell ofte, er å variere mellom plukkeområder og gjerne velge plukkeområder som ligger i åpne farvann.

Lasteskipet Full City grunnstøtte ved Såstein utenfor Langesund i Telemark den 31. juli 2009 og Kystverket har beregnet at det lekket ut 200 tonn tungolje fra havaristen.

Resultater fra oppfølgingsundersøkelser har vist nedgang i oljekomponenter i fisk og sjømat over tid. Den siste undersøkelsen viser bare spor av oljeforurensing i blåskjell fra det oljepåvirkete området. Resultatene er vurdert av Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning som konkluderer med at nivåene som nå er påvist er trygge. Mattilsynet opphever derfor kostholdsrådet som ble gitt 5. august 2009 og oppdatert den 16. mars 2010 om å unngå blåskjell i området avgrenset av Naverfjorden (Rakke) i Vestfold til Arendal (Havsøysundet) i Aust-Agder.

Undersøkelsene viser samtidig forhøyede PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarboner) verdier i blåskjell i avgrensede områder som ikke har vært påvirket av oljeutslippet. PAH kan være kreftfremkallende og skadelige for arveanlegget. For mange miljøgifter er blåskjell en god indikatorart. Det vil si at hvis nivåene er høye i blåskjell er de ofte høye i andre skjell (som for eksempel østers, o-skjell og kamskjell).

Generelt kostholdsråd

Mattilsynet gir nå dette generelle kostrådet:

  • De som spiser selvplukkede skjell ofte, bør variere mellom plukkeområder og gjerne velge plukkeområder som ligger i åpne farvann.

Mattilsynet minner om at den som skal fiske eller fangste sjømat til eget bruk alltid må:

  • Sjekke om det er gitt kostholdsråd for det aktuelle området. Se kostholdsråd for Fisk og skalldyr fra visse havner og fjorder på Matportalen.
  • Sjekke Blåskjellvarslet på Matportalen, eller på NRK tekst TV side 695.

All fisk og sjømat som man kan få kjøpt i butikk og restaurant skal være trygg. Alle aktørene i matkjeden har ansvar for å sikre at kravene i regelverket etterleves. Når det gjelder selvfangst må fisker/konsument selv ta ansvaret for at maten er trygg. Følg rådene som er gitt ovenfor.

Fakta om de nye undersøkelsene

Det er utført to oppfølgingsundersøkelser etter oljeutslippet. Havforskningsinstituttet har, på oppdrag fra Kystverket, gjennomført prøvetaking og analyser av oljeforurensing og PAH i blåskjell fra området rundt havaristedet og i andre områder av Telemark, Aust-Agder og Vestfold. Resultatene er vurdert i et sjømattrygghets perspektiv av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).