Skretting ISO 22000-sertifisert

Fiskefôrprodusenten Skretting har fått enda et ISO-sertifikat. Nå for næringsmiddeltrygghet.

Fra i sommer er Skretting godkjent etter NS-EN ISO 22000:2005 for næringsmiddeltrygghet. Fra før er Skretting ISO-sertifisert for kvalitet og miljø, opplyses det i en melding på selskapets nettsider.

ISO 22000 er en standard som setter fokus på matvaretrygghet i hele matkjeden fra produksjon til forbruker. Skretting ble sertifisert av Nemko etter en revisjon i sommer. Sertifikatet gjelder for tre år.

Under den samme revisjonen ble de to sertifikatene for kvalitet og miljø, ISO 9001 og ISO 14001, fornyet. Disse sertifikatene må gjennom rutinemessige revisjoner hvert år.

Det norske selskapet Skretting AS er et datterselskap av nederlandske Nutreco N.V.

Les også: Godt resultat fra Nutreco 02.08.2010

Gjelder alle Skrettings fabrikker i Norge

De tre sertifikatene gjelder for alle de tre Skrettingfabrikkene – Stavanger, Averøy og Stokmarknes. Skretting har dermed tre godkjente ISO-sertifkat:

  • NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring
  • NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer
  • NS-EN ISO 22000:2005 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet – krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden
     

GLOBALG.A.P. - fôrstandard

Skretting er i tillegg godkjent leverandør i henhold til GLOBALG.A.P. - fôrstandard, og alle Skrettingfabrikkene har gjennomført risikoanalyser etter prinsippene i HACCP-standarden (Hazard Analysis and Critical Control Points – Kritisk kontrollpunktanalyse).

Standard for bærekraftig fiskemel og -olje

Skretting støtter aktivt opp om IFFOs, fiskemel og fiskeoljeprodusentenes internasjonale bransjeorganisasjon, i deres utvikling av en sertifiseringsordning for produksjon av bærekraftig fiskemel og fiskeolje – Global Standard for Responsible Supply. Denne standarden er et godt verktøy for å dokumentere et ansvarlig forhold til ressursene i havet, heter det i meldingen fra selskapet.

Skretting følger også opp tilrådinger og sertifiseringer for bærekraftig fiske i det nye Marine Stewardship Council, opplyser selskapet.

Les også: Ny miljørapport fra Skretting 01.07.2010