Nye regler for fisk til Russland

Russland innfører nye regler for glassering og merking av frossen fisk, med virkning fra 1. oktober 2010.

Eksportutvalget for fisk er informert om at Russland innfører nye regler for glassering og merking av frossen fisk til Russland fra 1. oktober 2010. Det opplyser fagsjef eksport & foredling i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), Svein Reppe, på NSL sine nettsider.

Glassering består i å dyppe frossen laks eller annen fisk i vann, for å gi fisken en tynn innkapsling av is, som blant annet skal forhindre lufttilgang og harskning av fiskekjøttet.

Russland innfører følgende nye krav:

  • Det innføres maksimalverdier for tillatt vanninnhold i frossen fisk og sjømat for tilnærmet alle kategorier.
  • Det settes nye krav til merking av netto vekt for frosne sjømatprodukter.
  • Det etableres krav om merking dersom fisk tidligere har vært frosset, selv om produktet omsettes i annen form.
  • Merking skal fremkomme tydelig på forbrukerpakninger slik at konsumenten kan gjøre seg kjent med produktet før et eventuelt kjøp.

Glassering av fisk og sjømat

Fra og med 1. oktober blir det etablert maksimalgrenser for hvor mye vann ulike sjømatprodukter kan inneholde. Dette omfatter blant annet:

  • Fiskeprodukter skal ikke glasseres mer enn 5 prosent av produktets naturlige vekt.
  • Skalldyr, herunder reker, skal ikke glasseres mer enn 6 prosent av produktets naturlige vekt.
  • Annen sjømat (herunder tang/tare, sjøpattedyr, ferskvannsdyr, virvelløse organismer o.l.) skal ikke glasseres mer enn 8 prosent av produktets naturlige vekt.
  • Eneste unntak er frossen filet, som er tilsatt ulike konsumverdige tilsetningsstoffer. Slik filet kan inneholde inntil 14 prosent glassering av produktets naturlige vekt.

Nye krav til merking

Fra og med 1. oktober 2010 skal nettovekt (produktets vekt fratrukket vekten av emballasjen) oppgis uten glassering.

Videre skal det fremgå hvorvidt produktet er frosset en eller flere ganger, og antallet ganger skal her oppgis. Det skal også oppgis om bearbeidede produkter er produsert av frossent råstoff. Dette omfatter for eksempel røkte, marinerte og saltede fiskeprodukter.