Trygg Pharma kjøper Epax Holding

Austevoll Seafood selger Epax til Trygg Pharma, et joint venture mellom Aker BioMarine og Lindsay Goldberg.

Austevoll Seafood har i dag gjort avtale om salg av samtlige aksjer i Epax Holding AS. Vederlaget for aksjene er NOK 561 millioner basert på EV (enterprice value) på NOK 875 millioner pr. 31. desember 2009, opplyser Austevoll Seafood ASA i en børsmelding.

Trygg Pharma

Kjøper er Trygg Pharma AS, et selskap som til nå har vært 100 prosent eid av aker BioMarine ASA, men som fra nå av vil bli datterselskap av et nyopprettet selskap, som vil bli eid av Aker BioMarine og et selskap tilknyttet Lindsay Goldberg LCC.

Les også: Etablerer et nytt joint venture 03.09.2010

Epax Holding AS eier 100 prosent av selskapene Epax AS og Epax Lipro AS og er en av de ledende produsenter av høykonsentrert Omega-3, basert på fiskeoljer.

EPAX har vært en del av Austevoll konsernet siden år 2007. I denne perioden har selskapet hatt et nært samarbeid med de andre fiskeoljeprodusentene i gruppen, i form av kompetanseoverføring vedrørende fiskeoljeprofiler, miljømerking og oppbygging av sporbarhetssystemer.  Partene er enige om at dette samarbeidet videreføres.

- Vil fokusere på kjerneområder

Austevoll Seafood ASA sin beslutning om salg av aksjene i Epax Holding AS, er forankret i selskapets strategi om å fokusere enda strengere på konsernets kjerneområder. Kjerneområdene er pelagisk fiskeri, pelagisk industri, oppdrett av laks og ørret, videreforedling av sjømat samt salg og distribusjon av sjømat.

Austevoll Seafood konsernet er i dag blant de globalt ledende innenfor alle sine kjerneområder, og ser store muligheter til vekst og utvikling. Austevoll Seafood ASA vil derfor med sin sterke balanse og gode kapitaltilgang, videreføre sin ekspansive strategi i årene som kommer. 

- Et salg av Epax vurderes som en strategisk god løsning for Austevoll Seafood ASA, Epax og deres ansatte, sier Konsernsjef Arne Møgster i Austevoll Seafood ASA.

Møgster er meget tilfreds med oppnådd pris i transaksjonen basert på den plattform Epax har i dag.

Aksjesalget er gjort med alminnelige "closing"- forbehold, herunder forbehold om godkjennelse fra konkurransemyndighetene.