Etablerer et nytt joint venture

Aker BioMarine og Lindsay Goldberg danner et 50/50 joint venture og kjøper Epax Holding.

Et selskap tilknyttet Lindsay Goldberg LLC, har inngått en avtale med Aker BioMarine ASA om å kjøpe 50 prosent av aksjene i et nyopprettet joint venture-selskap, som skal eie Trygg Pharma AS og Natural Nutrition Development Ltd AS. Det opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmelding i dag.

Trygg Pharma AS og Natural Nutrition Development Ltd AS har begge vært heleide datterselskaper av Aker BioMarine.

Lindsay Goldberg skal betale inntil 280 millioner norske kroner for andelen på 50 prosent i det nye joint venture-selskapet, hvorav 140 millioner kroner betales ved gjennomføring av transaksjonen, og ytterligere 140 millioner betales ved oppnåelse av fastsatte utviklingsmål.

Goldberg LLC er et New York-basert privat investeringsselskap, med om lag 10 milliarder dollar under forvaltning, og med en langsiktig investeringshorisont på opptil 20 år.

Trygg Pharma kjøper Epax fra Austevoll Seafood

Trygg Pharma AS har inngått en avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Epax Holding AS, et heleid datterselskap av Austevoll Seafood ASA. Det fremgår av en annen børsmelding fra Aker BioMarine ASA i dag.

Med på kjøpet følger også datterselskapene Epax AS og Epax Lipro AS, som omtalt i en egen børsmelding fra Austevoll Seafood ASA.

Les også: Trygg Pharma kjøper Epax Holding 03.09.2010

– Epax er verdens fremste produsent av førsteklasses høykonsentrerte omega-3-tilskudd, heter det i meldingen fra Aker BioMarine. Epax har totalt 74 ansatte.

For å finansiere sin deltakelse i joint venture-selskapet sammen med Lindsay Goldberg LCC, og joint venture- selskapets kjøp av Epax Holding ASA, planlegger Aker BioMarine å gjennomføre en emisjon på 250 millioner kroner.

Les også: Ny emisjon i Aker BioMarine 03.09.2010

Epax AS blir nå et datterselskap av et nyopprettet selskap, som vil bli eid i fellesskap av Aker BioMarine ASA og et selskap tilknyttet Lindsay Goldberg LCC.