Tilsyn med foredling av innlandsfisk

Illustrasjonsbilde: Rakfisk er i dag hovedsakelig et sesongsprodukt. Foto: Nofima
Illustrasjonsbilde: Rakfisk er i dag hovedsakelig et sesongsprodukt. Foto: Nofima

Mattilsynet starter nå opp med tilsyn i småskala innlandsfiskvirksomheter.

Erfaringene fra tilsynet, skal danne grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjer for tilsyn med småskala innlandsfiskvirksomheter, melder Mattilsynet.

Det skal føres tilsyn med småskala innlandsfiskvirksomheter over hele landet. Virksomhetene det skal føres tilsyn med er slakteri/mottaksanlegg og foredlingsanlegg.

Det skal i denne omgang ikke føres tilsyn med primærprodusenter av fisk, dvs. de som kun fisker, men det vil bli kartlagt hvilke leverandører de ulike virksomhetene har. Det blir utarbeidet sluttrapport etter gjennomført tilsynsperiode. I sluttrapporten vil det fremkomme hvilke virksomheter som har hatt tilsyn.

Kompetanse og rutiner

Hovedfokus vil være på virksomhetenes kompetanse og rutiner for produksjon av trygg mat. Det vil bli vektlagt om virksomheten har styring med farene for sin produksjon.

Fokus for tilsynet vil derfor være på rutiner og mindre på utstyr og lokaler, med noen få unntak. Tilsynet utføres i perioden fra 10. september og ut året.

Kalibrering av tilsynspersonellet

Mattilsynet er opptatt av at det føres enhetlig tilsyn og har gjennomført en samling for alle inspektørene. Samlingen innholdt blant annet opplæring i biologiske farer regelverk og godt tilsyn, samt en gjennomgang av materiell til bruk ved tilsynet i høst. Representanter fra næringen bidrog også for å gi innblikk fra sitt ståsted.

Småskala satsing i Mattilsynet

Mattilsynets har i flere år hatt spesiell satsing på småskala matproduksjon. Både melke- og kjøttområdet har tidligere vært satsingsområder. Det er allerede utarbeidet en retningslinje for melkeområdet og retningslinje for småskala kjøttområdet er under godkjenning. Retningslinjene er utarbeidet for tilsynet, men det er ikke noe i veien for at virksomhetene kan få disse. Førstnevnte finnes på Mattilsynets hjemmesider under småskala, se lenke oppe til høyre.