Fisk er mye mer enn omega-3

Klippfisk tilberedt med bacon og grønnsaker. Illustrasjonsfoto: Bent Raanes / Norwegian Seafood Council

Mange av næringsstoffene i sjømat, finnes det lite av i andre matvarer.

Fisk og annen sjømat er en god kilde til mange viktige næringsstoffer, blant annet proteiner, marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, Vitamin B12, jod og selen. Mange av næringsstoffene finnes i liten utstrekning i andre matvarer. Sjømat er derfor en viktig del av kostholdet, påpeker Matportalen.

Forskning på sjømat og helse er viktig for at matmyndighetene skal kunne gi balanserte og konkrete kostholdsråd til ulike befolkningsgrupper, skriver nettstedet.

Forskning på sjømat og helse

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har et forskningprogram for sjømat og helse, hvor det blant annet forskes på hvordan fisk og annen sjømat virker på den fysiske og mentale helsen, og om fisk og annen sjømat kan bidra til å forebygge livsstilsykdommer.

NIFES mener at man vet for lite om hvordan fisk og annen sjømat i kosten virker inn på helsen vår. Til nå har man hovedsakelig bare studert næringsstoffene som er spesielle for fisk enkeltvis, og ikke som en del av en helhet.

Det er kanskje særlig marine omega-3 fettsyrer som er studert på denne måten, og man har da sett på effektene av ulike fiskeoljer eller kapsler med marine omega-3 fettsyrer og ikke effektene av å spise selve fisken.

Fisk er så mye mer enn marine omega-3 fettsyrer, og vi må vite mer om hvilken betydning disse andre komponentene har. Dette er vanskeligere å undersøke fordi man da må studere helseeffektene av mange ulike næringsstoffer og andre komponenter samtidig, konstaterer Matportalen.